načítání
Úvod > Produkty > Speciální > Rekonstituovaný tabák

Rekonstituovaný tabák

Skupina PAPCEL je dodavatelem technologií na výrobu rekonstituovaného tabákového papíru (výroba tabákové papírové fólie na bázi recyklace tabákového odpadu). Výroba rekonstituovaných tabákových papírů je vyspělý technologický proces šetrný k životnímu prostředí s významnými sociálními a ekonomickými aspekty.

Pouze část tabáku uvnitř cigaret dnes pochází z pravých tabákových listů vypěstovaných na tabákových plantážích. Velký podíl rozmělněných hnědých vláken uvnitř cigaret je papír zvaný rekonstituovaný tabák nebo homogenizovaný tabákový list, který je vyráběn z celulózy a rozemletého tabákového odpadu. Tabákový papír je následně výrobci cigaret impregnován nikotinem a jinými příměsmi.


Papírenský stroj na výrobu rekonstituovaného tabáku


Technické parametry – příkladové řešení
Plošná hmotnost:: 90 - 200 g/m2
Výrobek: rekonstituovaný tabák
Vstupní surovina:   tabákový list a stopka od výrobce cigaret
Kapacita PL: max. 40 t/den
Provozní rychlost:   90 m/min.
Rychlost vyvážení:   120 m/min.
Konstrukční kapacita:   35 t/den
Šíře papíru na navíječi: 2 640 mm
Retence: 68 - 85 %
Sušina na vstupu do lisové části: 20 - 25 %
Sušina před klížícím lisem: 75 - 82 %
Sušina na konci PS: 88 %


Složení papírenského stroje na rekonstituovaný tabák
  • nátok tlakový se systémem ředění
  • podélné síto, třasák
  • lisová část
  • sušící část
  • klížicí lis
  • vzduchový bezkontaktní sušič

Nátok se vzduchovým polštářem a s automatickým systémem ředění 


Zákazník: Shanghai Tobacco
Plošná hmotnost: 80 - 200 g/m2
Výrobní parametry: 110 g/m2 při rychlosti 90 m/min.
Výrobek: rekonstituovaný tabák
Vstupní surovina: tabákové stonky a prášek
Max. rychlost: 150 m/min.
Šíře papíru: 2 800 mm
Konstrukční kapacita: 60 t/den
Sítová část

Model: podélný sítový stůl
Typ: kantilévrová konstrukce
Materiál: nerezová ocel AISI 316L.
Konstrukční rychlost: 250 m/min.
Rychlost vyvážení: 250 m/min.
Rychlost POPE navíječe: 200 m/min.
Šíře síta: 3 210 mm
Tah síta: 7 KN/m
Plošná hmotnost: 50 - 120 g/m2
nominální 60 g/m2


Lisová část

Materiál: nerezová ocel
Konstrukční rychlost: 250 m/min.
Rychlost vyvážení: 250 m/min.
Rychlost POPE navíječe: 200 m/min.
Šíře archu na POPE navíječi: 2 640 mm
Max. konstrukční tlak 1. Nipu: 60 kN/m
Max. konstrukční tlak 2. Nipu: 90 kN/m
Max. konstrukční tlak 3. Nipu: 120 kN/m
Šíře plstěnce: 2 660 mm
Tah plstěnce: 4,5kN/m
Plošná hmotnost: 45 - 120 g/m2
Sušina za lisovou částí: <38 - 40 %> na 60 g/m2 surového papíru

Klížící lis

Materiál: konstrukce z nerezové oceli
Konstrukční rychlost: 250 m/min.
Rychlost vyvážení: 250 m/min.
Rychlost POPE navíječe: 200 m/min.
Šíře archu na POPE navíječi: 2 640 mm
Max. tlakové zatížení: 60 kN/m
Max. provozní teplota: 100°C
Plošná hmotnost nátěru: 2*45 g/m2 na plochu
Sušina nátěru: <50 - 75 %>


Horizontální klížící lis pro korekci příchutě

Aplikace louhu

  • v rozmezí 35 - 45 g/m2 celkem
  • při 42 - 45 % pevné látky
  • teplota do 80°C
Vzduchové bezkontaktní sušiče


Materiál: konstrukce ze svařované oceli
vzduchové bezkontaktní moduly z měkké oceli
se speciálními hliníkovými tryskami
Konstrukční rychlost: 250 m/min.
Rychlost vyvážení: 250 m/min.
Rychlost POPE navíječe: 200 m/min.
Šíře archu na POPE navíječi: 2 640 mm
Vzduchové moduly: 3 hlavní zóny s 10 moduly
Výměníky tepla: pára 8 barů při 175°C
Max. provozní teplota: 135°C
Tepelný výkon: 3x 1000 Kw
Přívodní ventilátor: 3x 100.000 m3/h 135°C
Odsávací ventilátor: 3x 10.00 m3/h 110°C
Vstupní sušina: <50 - 75 %>
Výstupní sušina: : <80 - 92 %>


Tunelový vzduchový sušič - odpařování

Sušina při vstupu: 55 - 60 %
Cílová vlhkost (proti prachu): 13 - 18 %
Celková udržitelná míra odpařování: 10 - 12 kg/hr/m2
Nastavená vlhkost (udržení vůně):   max. 160°C
Flotace:       V ≤ 50 m/s