načítání

Rozhovor s generálním ředitelem skupiny Mayak, Penza, Rusko

 
Úvod > Novinky > Rozhovor s generálním ředitelem skupiny Mayak, Penza, Rusko

Za posledních 17 let PAPCEL na koncern MAYAK dodal řadu úprav a rekonstrukcí prakticky pro všechny papírenské stroje, které papírna provozuje.

 

Vážený pane řediteli,

Když se ohlédneme do historie, PAPCEL a skupina MAYAK spolupracují již více než 15 let. Váš závod za celou dobu vzájemné spolupráce patří ke stabilním obchodním partnerům PAPCELu, jste prakticky jedním z nějvětších odběratelů společnosti. Co Vás vede k rozhodnutí, že se v rámci svých objednávek k PAPCELu stále vracíte, a jak byste ohodnotil dosavadní spolupráci?

Spolupracujeme s firmou PAPCEL více než 15 let. Za celou tuto dobu jsme se přesvědčili, že PAPCEL je schopen pro nás vyrábět zařízení odpovídající předním technologiím papírenského průmyslu, výborné kvality za přiměřené konkurenční ceny. 
Jste majitelem jednoho z největších ruských koncernů, Váš kombinát provozuje několik papírenských strojů, jak Vy sám vidíte perspektivy papírenského průmyslu a jak byste ocenil přínos PAPCELu pro Váš přímý prodej, pomohla Vám technická podpora PAPCELu k tomu, abyste realizoval své plány v oblasti zvýšení prodeje papíru?

Papírenský průmysl a další zpracovatelské obory se budou rozvíjet v objemech výroby a nových druzích produkce. Díky technické podpoře firmy PAPCEL při modernizacích se nám podařilo výrazně zvýšit objemy výroby a rozšířit vyráběný sortiment. Objem výroby se zvýšil téměř dvacetkrát. V roce 2018 představoval více než 20 miliard rublů.

Pracujete jako nadnárodní koncern. Když jste v roce 2015 přistoupili k rozhodnutí společně se svým německým investorem postavit další stroj na dekor, byli jste s průběhem realizace spokojeni a plní tato realizovaná investice Vaše očekávání?

S firmou PAPCEL jsme realizovali dva velké investiční projekty výstavby PS č.5 a PS č.6. Celkový objem investic přesáhl 110 milionů EUR. Podařilo se nám s pomocí odborníků z PAPCELu postavit a uvést do provozu dva moderní papírenské stroje na výrobu z technologického hlediska velmi složitých podkladových papírů pro výrobu nábytku a ostatních laminátových materiálů, plně odpovídající objemům a požadavkům na kvalitu z hlediska trhu. V Ruské federaci nebyla žádná další firma schopná vyrábět analogickou produkci.

PS č.6 je jediný PS na světě schopný vyrábět dva druhy produkce: podkladový papír pro nábytek a podkladový papír pro vliesové tapety. Obou druhů produkce bylo úspěšně dosaženo na PS č.6. To vypovídá o vysoké úrovni projektování uzlů PS firmou PAPCEL na základě nejmodernějších poznatků z oblasti papírenského průmyslu. Společně s našimi německými partnery je nám podařilo vybudovat moderní závod na výrobu podkladového papíru pro výrobu nábytku a vliesových tapet. Celkové objemy výroby tvoří více než 60 000 tun papíru nejvyšší kvality. Naše kvalita a cena nám umožňují úspěšně konkurovat jiným výrobcům analogické produkce. 

Pokud byste se rozhodoval o dalších investicích, zvolil byste jako svého dodavatele opět PAPCEL?

V současné době je projednávána otázka dodávek papíru do Íránu a možnosti společné spolupráce. V roce 2013 jsme koupili s/h PS č.1 na výrobu balícího papíru, s pomocí PAPCELu jsme provedli jeho velkou modernizaci a nyní (již od roku 2014) úspěšně na tomto stroji pracujeme, objem výroby tvoří okolo 70 000 tun. 
Je třeba konstatovat, že s firmou PAPCEL je příjemné pracovat. Její pracovníci operativně reagují na naše požadavky a operativně přijímají opatření na odstranění nedostatků technického rázu. 

Děkujeme za rozhovor

-mkt-