načítání

Uzavření společnosti ABK Groupe, Francie

 
Úvod > Novinky > Uzavření společnosti ABK Groupe, Francie

Tisková zpráva PAPCEL, a.s.


Vážení obchodní přátelé,
dovolte nám informovat Vás o právě probíhajících změnách v organizační struktuře naší společnosti. 

Jednou z historicky odkoupených společností byla tehdejší francouzská společnost ABK Machinery, jejíž aktiva PAPCEL koupil v roce 2014. V té době také založil novou společnosti ABK Groupe, se kterou společně vstoupil na trh Číny a historicky realizoval několik významných zakázek na trzích západní Evropy.

V roce 2016 se skupina PAPCEL rozhodla pro významnou růstovou strategii, jejíž součástí byl vstup nového investora. Akcionáři společnosti investovali další zdroje do nových akvizic, související se značnými investicemi do výzkumu a vývoje, do odkupu výrobních prostředků a informačních technologií. Jedním z výsledků aktivního vývoje strojních technologií je velmi úspěšná instalace nového stroje na výrobu tissue v Argentině. 

Jen v letech 2016-2017 dosáhla celková úroveň investic společnosti 14 milionů EUR. Díky těmto investicím společnost získala moderní výrobní zařízení, které umožní vyrábět strojní komponenty pro pro papírenské technologie s velkými výkony a velkými pracovními šířkami. 

Dalšími akvizicemi, které byly provedeny v letech 2016-2017 byl odkup společností GapCon Tissue S.r.l. (dne společnost ICONē S.r.l.) a společnosti PMT S.r.l., obě v Itálii. Akvizicemi obou těchto společností skupina PAPCEL významným způsobem posílila svůj výrobní program v oblasti dodávek obalových papírů, speciálních typů papírů a tissue. Oba noví členové skupiny patří historicky k významným dodavatelům pro papírenský průmysl, vlastní patentované řešení svých výrobků, a nabízejí nejmodernější technologie pro formování papírového pásu, jeho lisování, sušení, natírání, apod. 
Akvizicemi společností PMT S.r.l. a ICONē (bývalý GapCon S.r.l.) PAPCEL v roce 2017 významně zvýšil svoje konstrukční a výrobní kapacity a rozšířil počet zaměstnanců na více než 450. Získané „know-how“ a počet realizovaných referencí v oblasti obalových papírů a tissue předčil dosavadní portfolio společnosti ABK Groupe.

Společnost ABK Groupe v době své působnosti ve skupině realizovala několik projektů rekonstrukcí a modernizací papírenských strojů. Dlouhodobě však dosahovala špatných ekonomických výsledků. I přes provedení řady změn ve vnitřní organizační struktuře této společnosti se nepodařilo dosáhnout zvratu v ekonomických výsledcích. Možnost nabízet sofistikovanější technologii společnosti PMT S.r.l. pro stejný výrobkový segment vedla ke konečnému rozhodnutí managementu ukončit činnost společnosti ABK Groupe. Uzavřením společnosti ABK Groupe skupina sníží své provozní náklady o 3 miliony EUR ročně.

Před samotným rozhodnutím ukončit vzájemnou spolupráci byli nejlepší zaměstnanci společnosti ABK Groupe osloveni s nabídkou na pracovní uplatnění ve společnost PMT S.r.l. 

Společnost PAPCEL přebírá veškeré závazky související s dokončením v současnosti rozpracovaných obchodních případů společnosti ABK Groupe a garantuje jejich dokončení.

Všem svým zákazníkům garantujeme prodej náhradních dílů a veškerý servis na již v minulosti realizované projekty. Uzavření společnosti ABK Groupe je významný krok, který však neznamená přerušení našich obchodních vztahů. 

Zákazníci mohou kontaktovat přímo obchodní oddělení společnosti PMT S.r.l. (pro přímý kontakt navštivte naše stránky www.papcel.cz nebo www.pmtitalia.com).

Ing. David Dostál
Generální ředitel skupiny PAPCEL
Předseda představenstva PAPCEL, a.s.