načítání

Nabízíme

 
Úvod > O společnosti > Nabízíme

 • nové papírenské stroje (dodávky na klíč) do šíře síta 8 000 mm a provozní rychlosti 1 500 m/min. (vyráběný sortiment: fluting, liner, grafické papíry, dekorační papíry, tissue aj.)
 • nové kompletní linky přípravny látky
 • kusové dodávky strojů a zařízení pro linky přípraven látky a papírenských strojů
 • rekonstrukce papírenských strojů a přípraven látky
 • válce tlakové a beztlakové do průměru 1 800 mm a délky 8 000 mm
 • speciální procesy (žárové nástřiky, nanášení nekovových povlaků, broušení válců, vyvažování včetně pružných rotorů, povrchové ochrany nátěrem, superfinišování)
 • řízení projektů (plánování, rozpočty, kontrola nákladů: řízení cash-flow projektu, zprovoznění investice)
 • projektování (technické výpočty procesů, technologická schémata, zajištění projektové dokumentace, dispoziční řešení strojů a zařízení, základové plány, potrubní plány, koncepce procesu měření a regulace)
 • zajištění dodávek (poptávkové řízení, vyhodnocení nabídek, spolupráce při rozhodování o objednávkách a při vypracování kupních smluv, zajištění logistiky, organizace montáže a montážní dozor, uvedení linky do provozu, garanční zkoušky)
 • řízení stavby (koordinace výběrových řízení, stavební dozor, kontrola průběhu a kvality stavebních prací)

   

Finanční poradenství

 • zpracování studie proveditelnosti - posouzení stávající investice, vytvoření business plánu pro nový investiční záměr, posouzení rentability projektu, výpočet nákladů a spotřeby vstupní energie - voda, plyn, pára apod., výpočet celkové ekonomické návratnosti
 • vypracování kompletních podkladů pro zajištění exportního úvěru nebo jiné formy financování projektu - žádost o úvěr, posouzení vlivu projektu na životní prostředí, komunikace s bankami, případně pojišťovací agenturou

Inženýring

Základní 

 • detailní popis technologie, včetně zpracování technologických schémat procesu výroby ź zpracování a zajištění průvodní technické dokumentace strojů a zařízení
 • koordinace přípravné fáze projektu
 • konečné odsouhlasení umístění strojů a zařízení

Detailní 

 • zpracování kompletní projektové dokumentace - strojně technologická dokumentace, elektro, měření a regulace, zpracování strojního projektu pro řízení stavby
 • řízení projektu - zajištění a organizace dodávek strojního zařízení, koordinace prací s dodavateli stavebních projektů, vytvoření a controlling harmonogramu realizace projektu

Realizační 

 • organizace montáže, montážního dozoru, šéfmontáže, uvedení do provozu a provedení garančních zkoušek