5~5~5~ Představení firmy
 
načítání

Představení společnosti

 
Úvod > O společnosti > Představení společnosti

PAPCEL, a.s. je česká obchodně-technická společnost s více než 65-letou tradicí v oblasti výroby a dodávek kompletních papírenských technologií pro výrobu všech běžně dostupných a běžně užívaných druhů papírů. Společnost se řadí mezi přední světové dodavatele moderních, energeticky úsporných koncepcí s důrazem na splnění všech současných environmentálních aspektů s respektem k ochraně životního prostředí. 

V oboru papírenského průmyslu PAPCEL působí od roku 1950. Vlastní výrobní závody v České republice a Itálii. Má síť expertů s dlouholetými zkušenostmi z oboru papírenské výroby a technologie, kteří se podílejí na vlastním výzkumu a vývoji. Je téměř výhradním exportérem, řídí dceřinou pobočku v Ruské federaci a Indii, má více než dvě desítky obchodních zastoupení rozmístěných po celém světě. 

PAPCEL je mezinárodní skupina firem, se silnou tradicí a respektem ke svým zákazníkům
.
Je
dodavatelem kompletní papírny, včetně doprovodné infrastruktury. Společnost postavila několik nových papírenských strojů. Realizovala řadu objemově náročných demontáží “second-hand“ strojů v zámoří i v Evropě, které následně zmodernizovala a uvedla do provozu.
PAPCEL je multikulturní společnost, ve které pracují obchodní a technické týmy, rozmístěné v různých zemích světa a mluvících několika světovými jazyky, díky čemuž je schopna svým zákazníkům nabídnout komfortní služby při realizaci společných projektů, vycházejí z dlouhodobých znalostí papírenských aplikací a několikaleté realizace vysoce kvalifikovaných dodávek.

Společnost PAPCEL je jedním z mála kvalifikovaných dodavatelů schopných realizovat kompletní EPC projekty (dodávky na klíč), a to díky vlastním projekčním a konstrukčním kapacitám, vlastní divizi chemizace a vysoké úrovni dodávané automatizace.
Skupina PAPCEL vyrábí a dodává stroje a zařízení pro kompletní linky přípraven látky a papírenských strojů pro všechny běžně užívané druhy papírů. Zajišťuje kusové dodávky jednotlivých strojních zařízení,
dodávky kompletních technologií na klíč, opravy, repase, rekonstrukce výrobních uzlů a celých technologií. Pro dodaná zařízení zabezpečuje náhradní díly a kompletní servisní a technologické služby. Dodávky strojních technologií jsou doplněny poskytováním technologických služeb inženýringu, souvisejících s montáží strojního zařízení a jeho uvedením do provozu.

Výrobní program skupiny je doplněn o zajištění
kompletních služeb spojených s přestavbou a modernizací “second-hand“ papírenských strojů a jejich přemístěním kamkoliv na světě.

Fotogalerie