5~5~5~ Globální síť expertů
 
načítání

Globální síť expertů

 
Úvod > O společnosti > Představení společnosti > Globální síť expertů

PAPCEL, a.s. zaměstnává více než 200 zaměstnanců, pracujících kromě mateřské firmy v Litovli, také v zahraničních dceřiných pobočkách a filiálkách v Ruské federaci, Bělorusku a Indii, a také v zahraničních výrobních a strojírenských divizích. 
Společnost PAPCEL má více než 20 obchodních zastoupení téměř na všech kontinentech

  

Zákazníci firmy jsou lokalizováni ve více než 40 zemích světa. Výrobní prostory firmy jsou situovány ve střední a západní Evropě a rozlohou zabírají více než 180 000 m2. Firma investuje do vlastního vývoje a výzkumu, v rámci svých výzkumných aktivit čerpá zdroje z fondů EU. Má vlastní specializované pracoviště pro vzdálené přístupy na řídicí systémy, čímž probíhá monitoring technologických a výrobních procesů u realizovaných projektů přímo u zákazníka po dobu celou dobu realizace projektu a garanční lhůty.

Společnost 
má vlastní vývojové oddělení automatizačních technologií a výpočetní středisko pro pevnostní výpočty a také pro výpočty fluidních systémů. Výsledky firemního vývoje jsou ověřovány ve vlastní zkušebně, která se nachází v areálu firmy.