5~5~5~ Klíčové hodnoty
 
načítání

Klíčové hodnoty

 

Tradice

 • spolupráce mezinárodních firem s více než 65-letou historií v oboru papírenského průmyslu, které se v průběhu své existence spojily s řadou světových značek papírenského odvětví, jako například Küsters, Beloit, Over Meccanica, Gorostidi, Burgo Group, aj.
 • zázemí rodinných firem respektujících dlouhodobé hodnoty svých zákazníků a zaměstnanců,
 • úcta a respekt k hodnotám z minulosti, zkušenostem a znalostem získaných během několika let podnikání,
 • důraz na principy ochrany životního prostředí a využívání efektivních zdrojů energie a alternativních technologií vedoucích k úsporám vstupních médií a energií obecně.

Síla

 • silná skupina nejen českých firem působících celosvětově s nabídkou kompletních služeb od dodávek strojního zařízení až po technologický servis, s důrazem na návratnost investice a hledávání optimálních řešení výstavby, včetně využití přestavby “second-hand” papírenských technologií ze zastavených (zakonzervovaných) provozů kdekoliv ve světě,
 • vlastní síť servisních, demontážních a montážních pracovníků, vlastní projektový management, vlastní projekční kancelář,
 • vlastní výzkum a vývoj, včetně pilotních pracovišť a odborných pracovišť pro výpočet a vyhodnocení naměřených parametrů a odběrů vzorků, vlastní divize pro vývoj řídicího softwaru a prvků automatizace,
 • silné zázemí mezinárodní skupiny firem zaměstnávající odborníky po celé Evropě, a v rámci obchodních zastoupení po celém světě. Odborníci se zkušenostmi od předních světových výrobců papírenských technologií, hovořící anglicky a rusky,
 • schopnost dodat investiční celky na klíč (E-P-C projekty na zelené louce), kdy je předmětem dodávky kompletní papírna / linka, včetně dodávky inženýrských služeb, zajištění montáže, kontroly montáže, uvedení do provozu a provedení garančních zkoušek, včetně řízení stavebních prací a prací souvisejících s investiční výstavbou komplexních závodů,
 • silné reference v zajištění “brown-field” projektů, v přemísťování kompletních papíren do již existujících prostor, včetně kompletní revitalizace provozů,
 • finanční služby spočívající v zajištění exportního úvěru nebo akreditivu u české nebo domácí banky,
 • více než 100 realizovaných instalací na různých kontinentech světa.

Zkušenost

 • zkušenosti s ekonomickým řízením projektů - zpracování bázových plánů a studií proveditelnosti, včetně výpočtu návratnosti investice a obhajoby marketingových a business plánů před bankou a pojišťovacími společnostmi v procesu zajišťování úvěrů pro konečné zákazníky,
 • reference u mezinárodních skupin jako je Mondi a Mondi Packaging, francouzské skupiny Sonoco, polské skupiny MALTA Decor, české skupiny Smurfit Kappa, atd.,
 • reference po celém světě,
 • vlastní projektové a vývojové týmy, zaměřující se na sběr technologických dat, spolupracující s odbornými vysokými školami a mezinárodními papírenskými svazy a výzkumnými institucemi,
 • zkušenosti s kompletní výstavbou papírny na zelené louce, včetně kompletní výstavby pomocné infrastruktury,
 • dodávky zařízení téměř do celého světa - dlouhodobá praxe v zajištění dokumentace, znalost logistiky a celní problematiky.