5~5~5~ Přelomové momenty
 
načítání

Přelomové momenty

 

1950

Založení společnosti. Nejstarší záznam o firmě existuje z roku 1872, kdy na stávajícím pozemku stála flokárna Eduarda Suchomela. Tehdy se zde vyráběly parkety a dřevěné nýty do bot (floky). V průběhu let se měnili vlastníci i výrobní program. Během válečných let byla výroba přizpůsobena požadavkům doby, případně omezena. 
Papcel, opravny, národní podnik, Litovel byl zřízen vyhláškou tehdejšího ministra průmyslu č. 421 ze dne 31. prosince 1949 v prostorách bývalého národního podniku Moravia, kde byla doplňková výroba pro kamna a sporáky. Podnik Moravia, závod Litovel byl předán na podzim roku 1949 Lukavickým papírnám (Lukavické papírny, národní podnik, závod údržby Litovel). V Litovli v tu dobu zůstaly zastaralé haly bez strojního zařízení, málo kvalifikovaní dělníci a téměř žádní strojní inženýři. Dne 1. ledna 1950 vznikl Papcel, opravny, národní podnik, Litovel.

1992/1998

Privatizace společnosti a vznik soukromé společnosti ve 100 % držení rodiny Dostálovy. V té době ve společnosti fungovala omezená výroba zařízení s roční kapacitou do 30 000 tun papíru v maximálních šířkách vyráběných papírenských strojů do 2,5 metru a maximální rychlostí 300 m/min. Prodej byl realizován téměř výhradně na domácím trhu v České republice a na Slovensku. Struktura firmy v té době byla stále centralizovaná, víceméně bez zahraničního obchodu. V roce 1998 dochází ke změně v názvu společnosti na PAPCEL, a.s., Litovel

2003

Období prvního rozvoje zahraničního prodeje, v roce 2003 došlo k založení dceřiné pobočky v Ruské federaci, která zahájila řízení prodeje v rusky hovořících zemích, kde byly realizovány první projekty zaměřené spíše na menší rekonstrukce přípraven látek.
Společnost postupně rozšiřuje své aktivity mimo střední Evropu, zahajuje aktivní práci na vybudování zahraniční sítě obchodních zastoupení. Většinu zakázkové náplně v té době tvoří menší dodávky pro linky přípraven látky a dodávky válců. 

2007

Společnost se v exportu stále výrazněji orientuje na trh Ruska. Je realizován první “green-field” projekt společnosti (výstavba kompletně nové papírny na výrobu dekoračních papírů v Ruské federaci) s financováním formou exportního úvěru. V té době má již společnost silné reference na trzích východní Evropy, zejména ve skupině Nikol Pack a Mayak. Má již vybudovanou síť zastoupení také ve střední Evropě a postupně se dostává na trhy Latinské Ameriky. Díky novým obchodním zástupcům získává první reference mimo Evropu. Začíná se rozvíjet obchod v rámci mezinárodních trhů. Společnost má své zástupce také v Asii, především v Číně a Indonésii. 

2009

První realizovaná akvizice společnosti PAPCEL - odkup majoritního podílu v česko-švýcarské projektové kanceláři Erma Elan Engineering. Zahájení nabídky vlastních projekčních služeb, rozšíření sítě subdodavatelů, realizace složitějších dodávek, včetně dodávek elektro a systémů řízení. Do týmu společnosti vstupují odborníci na řízení investiční výstavby, stavebních prací, elektro divize apod. 

2010

Založení filiálky v Bělorusku - rozvoj aktivit v dalších rusky hovořících zemích, nové projekty v Litvě a Bělorusku na modernizace kompletních linek papírenských strojů. V této době je již PAPCEL na trhu etablován jako dodavatel kompletních papírenských strojů, tedy nejen modernizací přípraven látky.
V tomto roce podepisuje kontrakt na kompletní výstavbu papírny v Ruské federaci s přemístění S/H celku papírenského stroje a stává se generální dodavatelem papírny na klíč. V rámci instalací realizuje prodej prvního Shoe pressu, první dodávky filmových lisů, atd. Ke stálým trhům firmy patří Polsko, Turecko, Egypt, Indonésie, Ekvádor, aj.

2011

Akvizice společnosti IFM Olšany - společnost odkupuje majoritní podíl ve společnosti IFM, čímž rozšiřuje své výrobkové portfolio o systémy pro přípravu, dávkování a skladování pomocných papírenských chemických prostředků. Zahajuje dodávky kompletních linek pro dávkování škrobů nebo lepidel. Kompletuje výrobní program o pomocná zařízení pro své filmové a klížicí lisy, má reference ve světové papírenské skupině Mondi. Prostřednictvím firmy VEGA-HSH a PM Holding realizuje významnou českou investici ve společnosti Angren Pack, Uzbekistán (odkup podílu v papírně vyrábějící papíry typu fluting/liner, karton, výsekové krabice, toaletní papír a papír pro výrobu sádrokartonu), čímž doplňuje portfolio svých firem o samotnou výrobu papírů.

2012

Odkup technologie a obchodních značek Gorostidi - doplnění výrobkového portfolia o sofistikované technologické řešení jako jsou vysokokapacitní formery, systémy pro natírání papíru, aj., převzetí zákaznické skupiny firmy Gorostidi v Latinské Americe, navázání na její instalace v západní Evropě. Uzavření největšího kontraktu v historii společnosti v objemu přesahujícím 69 mil. Euro, kterým byl kontrakt na výstavbu kompletně nové papírny na výrobu dekoračních papírů v Bělorusku. Skupina PAPCEL již vystupuje jako dodavatel kompletní papírny. Je stálým partnerem českých bankovních institucí.

2014

Majoritním vlastníkem společnosti PAPCEL se stává společnost VEGA-HSH, společnost PAPCEL zakládá dceřinou pobočku v Indii pod názvem PAPCEL PULP AND PAPER TECHNOLOGY Limited, zaměstnává první externí zaměstnance mimo Ruskou federaci, která dosud patřila k hlavním prodejním trhům společnosti. Na konci roku 2014 skupina PAPCEL provádí akvizici francouzské společnosti ABK Machinery a zakládá společnost ABK Groupe, rozšiřuje počet svých zaměstnanců na více než 1000, přebírá odborníky z ABK Itálie, získává silný trh Číny a ostatních asijských zemí, na kterých je skupina ABK etablovaná. Vstupuje na trh s dodávkami technologií pro tissue papíry, řídí vlastní divizi pro automatizace a ventilace.

2015-2017

Pokračující akvizice v zemích západní Evropy. Export do celého světa, síť obchodních zastoupení ve více než 20 zemích světa, samostatně řízené dceřiné pobočky. Dodávky strojů s kapacitou 180 tis. tun, řízení zakázek přesahujících 50 mil. EUR. První významná reference na trhu Indie na rekonstrukci papírenského stroje pro skupinu NEPA. První projekt na výstavbu kompletní papírny na výrobu tissue papírů pro trh Blízkého východu. Firma již má více než 100 referenčních projektů.

V roce 2016 skupina uvedla do provozu kompletní papírnu na výrobu dekoračního papíru v Bělorusku. Zakázková náplň společnosti se pohybuje na úrovni dvou miliard korun, a společnost dosahuje historické úrovně tržeb přesahující 1,5 miliardy korun.

V roce 2016 odkupuje 50 % podíl akcií ve společnosti investiční fond Bohemia Industry. Zbylých 50 % zůstává v držení ing. Davida Dostála. Koncem roku 2016 PAPCEL získává společnost GapCon tissue S.r.l. v Itálii a v dubnu 2017 další italskou společnost PMT Italia S.p.A.