5~5~5~ Erma Elan Engineering
 
načítání

Erma Elan Engineering

 
Úvod > Patička > Značky > Erma Elan Engineering

Profil společnosti

 • česko-švýcarská společnost se sídlem v Praze
 • zkušenosti z oblasti vyhotovení projektové dokumentace od roku 1980
 • kancelář, zabývající se projekční, konzultační a poradenskou činností, včetně
 • řízení projektů pro investiční výstavbu v papírenském průmyslu 
 • spolupracujeme s výrobci papírenského zařízení
 • zpracujeme Vám kompletní projekční dokumentaci pro Vaše investice
 • spolupracujeme za Vás se subdodavateli, zapojíme se do nabídkového řízení, zpracujeme kupní smlouvu, provedeme inspekci zařízení před jeho expedicí k Vám
 • zabezpečíme dozor montáže zařízení u Vás, naše inženýry, techniky a konstruktéry můžete pověřit jak zpracováním projektové dokumentace, tak i úkoly při výstavbě a montáži a uvádění zařízení do provozu
 • zpracujeme Vám rozpočet a časový harmonogram akce, provedeme dozor nad jeho plněním 
 • máme exkluzivní dohody o spolupráci s mnoha nezávislými inženýry, inženýrskými kancelářemi, montážními firmami v České republice, ve Švýcarsku i v jiných zemích Evropy
 • máme referenční zakázky v západní Evropě, Rusku, Spojených arabských emirátech, Indii a jiných zemích 

Kompletní dodávka služeb
 • zpracování „feasibility study” (studie proveditelnosti)
 • projektování - technické výpočty, dispoziční řešení strojů, základové a potrubní plány apod.
 • zpracování výkresové dokumentace a zajištění dodávek – spolupráce ve výběrových řízeních
 • řízení a realizace projektů


1. Studie proveditelnosti
 • business plán investice
 • analýza návratnosti investice
2. Inženýring
 • technické výpočty, schémata
 • KO práce, schémata toku materiálu
 • dispoziční řešení strojů a zařízení
 • základové a potrubní plány
 • dílenské výkresy
 • výpočty bilancí
3. Výkresová dokumentace a zajištění dodávek

 • poptávkové řízení, vyhodnocení nabídek
 • spolupráce ve výběrovém a smluvním
 • řízení, kontrola nákladů
 • pomoc při výběru dodavatele strojního 
 • zařízení (nové / second-hand)
 • kontrola dokumentace dodavatele
4. Řízení a realizace projektu
 • organizace montáže a montážní dozor
 • spolupráce při uvádění do provozu 
 • dozor při uvádění stroje do provozu
 • kontrola postupu strojních prací
 • kontrola nákladů na místě realizace