načítání

Bezlankové zavádění papíru

 
Úvod > Patička > Značky > Gorostidi > Bezlankové zavádění papíru

 
Pro bezpečné zavádění papíru přes sušicí část do navíječe na vysokorychlostním stroji je nutné instalovat bezlankový systém.
 
 

Pro bezpečné zavádění papíru přes sušicí část do navíječe na vysokorychlostním stroji je nutné instalovat bezlankový systém.

Je založen na využití speciálních škrabáků se vzduchovými tryskami pro nasměrování zaváděcího pásku mezi jednotlivými sušicími válci a na využití vzduchových nebo podtlakových dopravníků. Nejdůležitější součástí bezlankového zavádění je pneumatický systém pro řízení jednotlivých trysek v plně automatické sekvenci pro optimalizaci spotřeby vzduchu.

Použití:

 • bezlankové zavádění je určeno pro vysokorychlostní stroje (rychlostní limit pro lankové zavádění je 1 000 m/min.)
 • pro stroje s častými změnami šířky papíru
 • optimální propojení na další zaváděcí prvky v lisové části a koncové části (převáděcí válce, vzduch / vakuum, dopravní systémy)
 • zvýšení bezpečnosti práce

Vzduchový zaváděcí dopravník


Zařízení se skládá ze stojanu, pohyblivého skluzu, pevného skluzu, nožů a jejich držáků, kladek lankového zavádění, ovládacího pneumatického válce, několika vzduchovým střiček, pneumatického a ovládacího panelu. Doplněn je také bezpečností kryt a v případě potřeby také dodáváme vzdušník.

Dopravník se ovládá pomocí tlačítek na panelu:

 • buď ručně ovládáme každou funkci (funkce v tomto režimu nejsou sdruženy),
 • nebo poloautomaticky (v tomto případě jsou funkce propojeny tak, že poloha skluzu definuje provoz určité střičky apod.).

Dopravník vyžaduje pro svou činnost suchý papír, který se na něj nebude lepit. Proto ho umisťujeme pro zavádění do klížicího nebo filmového lisu (tedy na konec předsoušecí části) nebo do kalandru a navíječe (tedy na konec dosoušecí části). V obou případech pracujeme s papírem o sušině nad 90 %.

Přednosti:

 • zefektivnění zavádění papíru mezi dvěma lanovými okruhy ve velmi obtížném místě na konci předsoušecí nebo dosoušecí části,
 • dopady jsou na rychlost zavádění v daném místě a na bezpečnost práce při zavádění (bez dopravníku se často v tomto místě operátoři stroje pokouší převést papír mezi lany ručně, což je v rozporu s bezpečností práce u papírenského stroje).

Profukovací skříně pomocí proudu paprsku


Hlavní faktory:

 • nárůst tahu (tah značně zmenšuje úhel oddělení papíru od válce),
 • zvýšení sušiny papíru (nárůst tuhosti papíru má příznivý vliv na oddělení papíru od válce),

Mírnější faktory:

 • rychlost stroje (narůstající rychlost zvyšuje úhly oddělení papíru od válce),
 • poměr paprsek / síto (více srovnaný list zmenšuje úhel oddělení papíru od válce ubývání listu),

Podřadné faktory:

 • příznivý vliv na jemné rozvlákňování.