načítání

Horní former

 
Úvod > Patička > Značky > Gorostidi > Horní former

 
Horní former je součástí sítové části papírenského stroje. Je umístěn mezi podtlakovými a sacími skříněmi zhruba ve druhé třetině sítového stolu.
 
 

Horní former je součástí sítové části papírenského stroje. Je umístěn mezi podtlakovými a sacími skříněmi zhruba ve druhé třetině sítového stolu. Hlavní součástí je tříkomorová sací skříň s rozdílnou velikostí podtlaku v komorách. Tato skříň je přes separátory napojena na podtlakový systém.

Provedení

Nejdůležitějším prvkem horního formeru je sací skříň, která je tvořena třemi komorami s různou kapacitou vakua a s postupně rostoucím podtlakem. Pod druhou komorou sací skříně horního formeru je pod spodním sítem instalována ke zlepšení formace papíru formovací skříň s výškově nastavitelnými lištami, které se pneumaticky přitlačují k sítům. Za formovací skříní je umístěna sací skříň, která přidržuje papír na spodním sítě v místě rozdělení horního a spodního síta.

Na nosné konstrukci typu cantilever jsou umístěny hnací válec, naváděcí válec s možností nastavení polohy, regulátor chodu síta, napínání síta, ostřikovací a čisticí systém síta. Všechny válce jsou opatřeny škrabáky. Proti odstřiku vody na spodní síto jsou na nosné konstrukci umístěny vany s odtokem. Součástí Top formeru je obsluhovací lávky. Top former se instaluje do nových i rekonstruovaných sítových částí, používá se do rychlosti stroje 1 500 až 1 600 m/min.

Základní části stroje

 • napínací válec,
 • napínání síta,
 • čisticí zařízení síta,
 • škrabáky válců,
 • hnací válec,
 • sací skříň tříkomorová,
 • zvedací zařízení sací skříně,
 • regulátor,
 • regulační válec,
 • nosníky Top formeru,
 • polohovací zařízení naváděcího válce,
 • vany sítové vody,
 • naváděcí skříň,
 • polohovací zařízení naváděcí skříně,
 • převáděcí skříň.

Příslušenství

 • podtlakový systém,
 • pohon,
 • řídicí systém s ovládacím pultem ,
 • odvodňovací síto,
 • systém pro odsávání mlhy,
 • přípravky pro výměnu válců.

Přednosti

 • zvýšení odvodňovací kapacity,
 • zlepšení dvoustrannosti papíru,
 • hladší horní strana papíru,
 • zlepšení průhledu papíru z důvodu odstranění shluku vláken,
 • zlepšení pevnosti a snížení nebo odstranění pórovitosti papíru,
 • lepší formace vláken v listu,
 • lepší možnost kontroly odvodnění,
 • snížení spotřeby páry v sušicí části papírenského stroje díky zvýšení kapacity odvodnění.