načítání

Hydraulický nátok s ředěním před difusorem

 
Úvod > Patička > Značky > Gorostidi > Hydraulický nátok s ředěním před difusorem

 
Hydraulický nátok slouží k rovnoměrnému nanesení rovnoměrné vrstvy papírenské látky na síto. Příčný profil vyráběného papíru je zde regulován pomocí ředicí vody, která je přiváděna do prostoru mezi manifold a difusor.
 
 

Hydraulický nátok slouží k rovnoměrnému nanesení rovnoměrné vrstvy papírenské látky na síto. Příčný profil vyráběného papíru je zde regulován pomocí ředicí vody, která je přiváděna do prostoru mezi manifold a difusor.

Základní části stroje

 • tlumič pulzací (atenuátor) slouží k tlumení pulzací vzniklých v přípravně látky a konstantní části,
 • přívodní leštěné potrubí k přivedení papírenské látky z konstantní části do nátoku,
 • manifold (1) - rozvádí papírenskou látku z přívodního potrubí po celé šíři nátoku tak, aby tlak látky byl stejný po celé šíři nátoku,
 • vacuum breaker (2),
 • ukazatel proudění látky v manifoldu (3),
 • recyklování (4),
 • rozvod ředicí vody (5) vstřikuje nízkokonzistenční ředicí vodu do papírenské látky dle informací získaných měřícím rámem,
 • difusor (6) se skládá z tvarových odstupňovaných trubek, nimiž protéká papírenská látka a vlivem vysoké rychlosti proudění dochází k turbulentnímu proudění,
 • kontrola proudění (7) na okrajích nátoku reguluje rovnoměrnost proudění v okrajových částech nátoku tak, aby nedocházelo k ovlivnění formace vláken,
 • lamely slouží k optimalizování toku látky mezi difusorem a výtokovou štěrbinou, vytvářením mikroturbulencí z makroturbulencí,
 • bočnice (8) uzavírají výtokové štěrbiny z obou stran, jsou řešeny jako otočné, pro snadnou montáž a demontáž lamel,
 • snímač tlaku (9) je umístěn na bočnici a snímá tlak před výtokovou štěrbinou. Naměřená hodnota určuje výtokovou rychlost látky a je řízena dle rychlosti stroje.
 • stojany nátoku (10) slouží pro přesné a pevné ustavení nátoku dle dispozice stroje, dále slouží k ustavení nátoku vůči prsnímu válci, na straně obsluhy je stojan přizpůsoben tak, aby nátok mohl eliminovat síly vzniklé vlivem tepelné roztažnosti,
 • spodní ret (11) spolu s horním rtem tvoří výtokovou hubici nátoku; vzájemná poloha obou rtů určuje parametry výtoku látky na síto,
 • vyhřívání nátoku (12) slouží k ustálení nátoku z hlediska tepelné deformace nátoku, která vzniká rozdílnou teplotou jednotlivých částí nátoku,
 • přední díl (13) slouží k uchycení horního rtu nátoku, je napojen na systém vyhřívání nátoku,
 • zařízení pro otevírání výtokové štěrbiny (14) slouží k otevírání výtokové štěrbiny dle potřeby provozu,
 • zařízení pro pohyb horního rtu ve vodorovném směru (15). Slouží k pohybu horního rtu ve vodorovném směru. Vzájemnou kombinací tohoto pohybu a otevíráním výtokové štěrbiny se dosáhne požadovaná poloha obou rtů, a tím požadované parametry výtoku látky.
 • horní ret s uchycením (16), spolu se spodním rtem, tvoří výtokovou hubici nátoku, vzájemná poloha obou rtů určuje parametry výtoku látky na síto. Uchycení horního rtu slouží pro jeho uchycení a srovnání do roviny.
 • obslužné lávky nátoku umožňují přístup obsluhy ke všem obslužným místům nátoku,
 • systém řízení příčného profilu (17) řídí příčný profil vyráběného papíru dle informací z měřícího rámu.

Materiál

 • nátok je vyroben z nerezové oceli,
 • stojany jsou z konstrukční oceli a vně zinkovány, případně z nerez oceli,
 • plastové díly,
 • základové kolejnice jsou z litiny,
 • díly ve styku s látkou jsou vyrobeny z nerezové oceli a leštěny.

Příslušenství

 • formátová pravítka slouží pro ustálení vrstvy papírenské látky na sítě,
 • nosník pro přepravu a pro montáž
 • měrka pro seřízení rtu slouží pro ustavení horního rtu do roviny před uvedením do provozu
 • napojení tlakového vzduchu na tlumič pulsací

Výhody

 • velmi dobré výsledky dosaženého příčného profilu,
 • plně automatický nátok včetně řízení profilu,
 • velmi dobrá formace vláken díky mikroturbulentnímu proudění a možnosti regulace proudění na okrajích nátoku,
 • oproti ředění pomocí kruhového rozdělovače jsou zde menší tlaky a tím i nároky na směšovací čerpadlo.

Přednosti

 • vyšší provozní rychlost,
 • plně hydraulický nátok,
 • parabolický manifold s recirkulací pro zajištění rovnoměrného hydraulického tlaku v příčném profilu,
 • vynikající disperze vláken v příčném směru,
 • příznivější hodnota kolísání příčné plošné hmotnosti,
 • rovnoměrnější rozptýlení vláken a plnidel v látce,
 • nepřítomnost vzduchu ve skříni neumožňuje tvorbu pěny v nátoku,
 • lepší formace vláken.

Rozsah dodávky

 • kompletní stroj podle popisu základních částí,
 • příslušenství na přání zákazníka.

Použití hydraulických nátoků

 • pro užší rozmezí průtoků, což je významné zejména v těch případech, kdy je požadavek na výrobu užšího sortimentu papírů,
 • s kruhovým rozdělovačem jsou vhodné pro rychlosti do 700 m/min.

Konstrukce a bezpečnost stroje jsou v souladu s normami EU.