načítání

Převíječka

 
Úvod > Patička > Značky > Gorostidi > Převíječka

 
Převíječka je určena k převinutí a podélnému řezání pásu papíru z tamboru papírenského stroje na kotouče požadovaných rozměrů.
 
 

Převíječka je určena k převinutí a podélnému řezání pásu papíru z tamboru papírenského stroje na kotouče požadovaných rozměrů.

Stroj lze doplnit o další automatizační prvky. Jedná se o automatické založení navinutého tamboru do odvíjecího stojanu a následné vyjmutí prázdného tamboru. Dále lze stroj doplnit o automatické zakládání dutinky mezi nosné válce a přeříznutí papírové dráhy.

Na základě těchto automatizačních elementů lze výrazně zkrátit manipulační časy převíječky a tím zvýšit jeho kapacitu.

Automatické založení navinutého tamboru

Pomocí dopravníku je automaticky zaveden plný tambor do lože odvíjecího stojanu. Kde ze zabezpečen proti vypadnutí a připraven k zavedení papíru do pracovního prostoru. Po zpracování papíru z tamboru je tambor automaticky vyzvednut do horního dopravníku, který může být přímo propojen se zásobníkem tamboru navíječe, nebo pomocí jeřábu poté přenesen do navíječe.


Zavádění papíru

je prováděno poloautomaticky a slouží k převedení pásu papíru z tamboru na odvíjecím stojanu přes převáděcí, rozháněcí a naváděcí válce, řezací sekci a rozháněcí válec až mezi nosné válce převíječky. Je tvořeno systémem řemenových dopravníků, skluzů, vzduchových trysek, zařízením Clamping roll a podtlakovým systémem přisávání papíru na první nosný válec převíječky.

Řezací sekce stroje

je řešena podle požadované šířky řezaných pásů, max. pracovní rychlosti a typu a šířky papíru. Je ovládána pneumaticky, případně elektropneumaticky a řešena na principu tzv. nůžkového střihu s tangenciálním řezem nebo řezem s opásáním na nožovém válci. Poloha nožů je nastavována automaticky podle požadavku řezného plánu zadaného do systému. Před i za řezací sekcí je stroj osazen rozháněcími válci pro správné příčné napnutí papíru při vstupu do řezu a na nosné válce. Rozháněcí válce jsou umístěné na posuvech pro nastavení optimální dráhy papíru. Součástí řezací sekce je přímé měření tahu v papíru umístěné na naváděcím válci s konstantním opásáním, pomocí kterého se řídí tah odvíječe. V řezací sekci může být instalováno zařízení pro odsávání prachu, které podstatně snižuje množství nečistot na povrchu papíru.


Navíjecí část stroje

je dvouválcová, každý z nosných válců má vlastní pohon. Na uložení prvního nosného válce ve směru běhu papíru je uchycen hydraulicky ovládaný vyhazovač navinutých kotoučů jehož součástí je automatické zakládání dutinky a také hydraulicky ovládaný příčný nůž, který odděluje papír od navinuté role. Na druhém válci je stejným způsobem provedeno uložení krytu nosného válce, které je ovládáno pneumaticky a slouží k bezpečnější manipulaci s rolí v oblasti mezi sklápěcím stolem a hladkým nosným válcem.Navíjecí část stroje je dvouválcová, každý z nosných válců má vlastní pohon. Na uložení prvního nosného válce ve směru běhu papíru je uchycen hydraulicky ovládaný vyhazovač navinutých kotoučů jehož součástí je automatické zakládání dutinky a také hydraulicky ovládaný příčný nůž, který odděluje papír od navinuté role.

Na druhém válci je stejným způsobem provedeno uložení krytu nosného válce, které je ovládáno pneumaticky a slouží k bezpečnější manipulaci s rolí v oblasti mezi sklápěcím stolem a hladkým nosným válcem.Navíjecí část stroje je dvouválcová, každý z nosných válců má vlastní pohon. Na uložení prvního nosného válce ve směru běhu papíru je uchycen hydraulicky ovládaný vyhazovač navinutých kotoučů jehož součástí je automatické zakládání dutinky a také hydraulicky ovládaný příčný nůž, který odděluje papír od navinuté role. Na druhém válci je stejným způsobem provedeno uložení krytu nosného válce, které je ovládáno pneumaticky a slouží k bezpečnější manipulaci s rolí v oblasti mezi sklápěcím stolem a hladkým nosným válcem.

Automatické založení dutinky

Zakládání dutinek je vybaveno tryskou pro nanášení lepidla na dutinku a dorazem pro správné nastavení dutinky vůči řeznému noži. Oba válce jsou dynamicky vyváženy podle požadované rychlosti převíjení. Podle druhu papíru je na nich proveden žárový nástřik. První nosný válec je děrovaný a napojen na podtlak pro přidržení papíru při procesu výměny rolí. Kotouč papíru je stranově veden upínacími trny, které jsou pneumaticky zvedány a spouštěny a jejich zasouvání a vysouvání je hydraulické nebo elektromechanické. Navíjená role je shora dotlačována přítlačným válcem, jehož přítlak je řízen podle průměru navíjené role.

Díky těmto automatizačním prvkům se výrazně snižuje čas potřebný na převinutí jednoho tamboru.