načítání

TRI-NIP Multi-nipová lisová část

 
Úvod > Patička > Značky > Gorostidi > TRI-NIP Multi-nipová lisová část

 
Multi-nipová lisová část TRI-NIP je jedno z možných uspořádání lisových válců v lisové části. TRI-NIP je kompaktní celek čtyř lisových válců, které tvoří tři nipy. Využívá se především pro koncepci lisové části s modulem shoe-press na pozici třetího nipu.
 
 

Multi-nipová lisová část TRI-NIP je jedno z možných uspořádání lisových válců v lisové části. TRI-NIP je kompaktní celek čtyř lisových válců, které tvoří tři nipy. Využívá se především pro koncepci lisové části s modulem shoe-press na pozici třetího nipu. Jako centrální válec 1. a 2. nipu je využíván tříkomorový sací válec se dvěma komorami s vysokým vakuem, zajišťují odsávání vody z plstěnce v místě nipu a jednou komorou s nízkým vakuem, zajišťující transfer papíru z 1. nipu do 2. nipu. Na pozici centrálního lisového válce 2. a 3. nipu je hladký lisový válec bez plstěnce. Válec je dimenzován pro dva nipy s lineárním zatížením až 1200 kN/m. Hladký povrch válce zajišťuje transfer papíru z 2. do 3. nipu. Na pozici 3. nipu je použitá kombinace modulu shoe-press a pevného lisového válec, umožňující lisovat větším lineárním zatížením v širším nipu a tím dosáhnout lepšího odvodnění papíru.

Hlavní výhodou multi-nipové lisové části TRI-NIP je zkrácení dráhy papíru v lisové části a eliminace volných tahů. Papír je při průchodu lisem neustále v kontaktu s některým válcem a není nutno lisovou část vybavovat pomocnými vodícími válečky. Kompaktním uspořádáním lisových válců se výrazně zkrátí lisová část. Využitím modulu shoe – press na pozici 3. nipu je možno dosáhnout objemu sušiny za lisem větší než 50 %.

Multi-nipová lisová část TRI-NIP s modulem shoe-press má uplatnění především u rychloběžných strojů, kde je možno zajistit kompaktní rozměry lisové části, vysoký objem sušiny za lisem a stabilitu papíru při průchodu lisovou částí.

Technické parametry stroje

Max. délka těla válců: 5 100 mm
Max. rozteč ložisek: 6 350 mm
Max. lineární tlak: 1 200 N/mm
Max. konstrukční rychlost: 1 000 m/min.
Objem sušiny za lisem
s modulem shoe press:
min. 50 %


Přednosti

 • nedochází k rewetingu,
 • vyšší sušina za lisovou částí,
 • vedení papíru bez volných tahů,
 • zkrácení dráhy papíru v lisech,
 • zkrácení lisové části,
 • maximální pevnost papíru za mokra,
 • zvýšená efektivnost stroje a runnabilita,
 • optimální konfigurace lisové části pro dosažení,
 • max. pevnostních parametrů (CMT, SCT, Burst,...),
 • optimální voluminéznost papírů (poměr hustota/tloušťka),
 • optimální konfigurace pro vysokorychlostní stroje.

Hlavní části

 • Pick-up - jednokomorový nebo dvoukomorový sací válec pro transfer papíru ze sítové části do lisové části,
 • spodní lisový válec s plstěncem (Ø 980 mm s potahem),
 • sací lisový válec tříkomorový s plstěncem (Ø 1 120 mm s potahem),
 • centrální lisový válec (Ø 1 250 mm s potahem),
 • modul shoe-press,
 • nosná konstrukce,
 • zařízení pro vedení, čištění a odvodnění plstěnce.