načítání

UNO skupina sušicích válců

 
Úvod > Patička > Značky > Gorostidi > UNO skupina sušicích válců

 
UNO skupina sušicích válců je moderním technickým řešením a používá se pro vyšší rychlosti papírenských strojů. Její předností je, že papír je po celou dobu přidržován sítem na sušícím válci, podtlakem na vacrollu a stabilizačními skříněmi v prostoru mezi válci.
 
 

UNO skupina sušicích válců je moderním technickým řešením a používá se pro vyšší rychlosti papírenských strojů. Její předností je, že papír je po celou dobu přidržován sítem na sušicím válci, podtlakem na Vacrollu a stabilizačními skříněmi v prostoru mezi válci (které bývají použity při vyšších rychlostech strojů). Z těchto důvodů přináší UNO-skupiny výhody z hlediska runnability výroby (snížením pravděpodobnosti přetrhu v sušicí části) a dále díky přidržování papírů v celé dráze sušení dochází ke snížení jeho smrštění, a tím k lepšímu výslednému profilu papíru.

Důležitým kritériem pro instalaci UNO-skupiny je skutečnost, že při rychlostech nad 1 200 m/min. vzniká silné proudění na povrchu sušících válců a zvyšují se odstředivé síly.

V tomto případě je instalace Vacrollů a stabilizačních skříní (UNO-skupiny) nutná podmínka pro stabilizaci chování papíru během sušení. S klasickou dvousítovou sušicí skupinou se sušicími válci se při této rychlosti začne výrazně zvyšovat počet přetrhů nebo vrásčení papíru a množství dalších defektů.

Přednosti

  • netvoří se kapsy vlhkého vzduchu,
  • redukce vlhkosti,
  • optimální příčný profil vlhkosti,
  • eliminace volných tahových sil,
  • lepší navlékání síta,
  • redukce smrštění síta,
  • lepší stabilita síta.

Podle rychlosti stroje, typu papíru a dostupných investičních prostředků se UNO-skupiny používají nejdříve jako první skupiny sušicí části a případně první skupiny dosušecí části (za klížicím nebo filmovým lisem). Jedná se o místo, kde z hlediska vlhkosti papíru a jeho sklonu k přetrhům přinese UNO-skupina největší přínos pro runnabilitu stroje. Z hlediska vyráběného papíru se kombinace UNO-skupiny a klasické sušicí skupiny používá pro těžší gramáže, které jsou pevnější v tahu a UNO-skupiny po celé délce stroje by neměly takový přínos.

Rozdíl mezi klasickým sušicím válcem a UNO válcem

Vacroll je obvykle v dané UNO-skupině menšího průměru než sušicí válec a umisťuje se do spodní řady. Jeho konstrukce je přizpůsobena zvolenému způsobu řešení podtlaku.

Z tohoto pohledu jsou válce řešeny základními dvěma rozdílnými způsoby:

  • přívod podtlaku je dutým čepem válce (na straně obsluhy nebo pohonu), plášť je vrtaný (vrtání bývá doplněno drážkováním pro lepší rozvod podtlaku na povrchu pláště) a tyto válce jsou vnitřně konstrukčně řešeny se sací zónou vymezenou pomocí těsnicích lišt. Pro stabilizaci papíru v dráze mezi válci při vyšších rychlostech bývají instalovány stabilizační skříně.
  • přívod podtlaku je pomocí sací skříně umístěné v prostoru mezi sušicími síty. Vacroll je v tomto případě pouze děrovaný a sání probíhá skrz perforovaný plášť směrem do sací skříně nad ním. Takovéto skříně jsou obvykle několikazónové a kromě sacího efektu směrem do válce mívají i boční stabilizační zóny s krajní užší separátní zónou pro zavádění papíru.

Pohon UNO-skupiny bývá realizován pomocí čepu na vacrollu (pokud je přívod podtlaku řešen čepem ze strany obsluhy nebo pomocí sací skříně nad válcem) nebo pomocí násuvných převodovek sušicích válců.

Používané průměry těchto válců

Návrh průměru Vacrollu souvisí s celkovým návrhem sušicí části a zejména je vztažen k velikosti sušicích válců. Průměr Vacrollu je vždy menší než průměr sušicího válce a standardním rozměrem bývá Ø 900 mm, Ø 1 000 mm, Ø 1 200 mm, Ø 1 800 mm apod., jsou používány i rozměry Ø 1 290 mm, Ø 1 450 mm apod., záleží na výrobci a jeho standardech.

Typické konstrukční řešení UNO-sekce je například použití sušicích válců Ø 1 500 mm a k nim Vacrollů Ø 1 200 mm nebo sušicích válců Ø 1 800 mm a vacrollů Ø 1 500 mm.

Doporučený podtlak

Tyto válce pracují s podtlakem na vstupu příruby okolo -2 až -3 kPa. Zdrojem podtlaku je ventilátor dimenzovaný na celkovou sací plochu použitých válců. Ventilátor je připojen potrubím přes škrticí klapky na válce, výstup je vyveden do odtahu společného s ventilací zákrytu.

Zhodnocení použití UNO skupiny v sušicí části

Výhodami UNO-skupiny je vedle zmíněného poklesu přetrhů vlhkého papíru také možnost použití bezlankového vzduchového zavádění a dále snazší čištění prostoru mezi válci v případě, pokud by už skutečně k přetrhu došlo. Další výhodou je snadná instalace parní skříně pro řízení vlhkostního profilu (parní profiler lze umístit proti dráze papíru přidržovaném na Vacrollu).