5~5~5~ DCS/QCS
 
načítání

DCS/QCS

 

Společnost PAPCEL nabízí pro dodávaná strojní zařízení nebo kompletní linky vlastní ovládací a řídicí software. Nabízíme kompletní řídicí systémy ovládané z velínu papírenského stroje pro všechny dodávané celky (přípravna látky, linky pro dávkování chemických příměsí, škrobů, uzly papírenského stroje). Kromě dodávek ovládacího software společnost nabízí kompletní vybavení velínů, tedy dodávky hardware, instalaci serverů, apod.

 


   

V rámci systému řízení kontroly kvality (QCS) společnost nabízí kompletní dodávky měřicích rámů a specializovaných systémů pro měření barevnosti papírového pásuSpolečnost dodává kompletní QCS systémy pro měření a sledování mechanických a technologických parametrů papíru jako je dosažená plošná gramáž, vlhkost, porozita, obsah popele, hladkost, příčný profil - formace vlákna, barevnost, případné jiné defekty papírového pásu.

   

  

Společnost dodává kompletní měřicí rámy - skenery pro automatické měření požadovaných parametrů pásu papíru, včetně kompletního systému měřicích senzorů (měření obsahu popela, měření plošné gramáže, měření vlhkosti papírenského pásu, měření porozity, měření kvality povrchových vrstev papírenského pásu. Součástí dodávaných systémů jsou dodávky kompletních systémů vizualizace pro měření kvalitativních parametrů vyráběného papíru s monitoringem případných defektů papíru:Dodávky QCS jsou doplněny prováděním instalací moderních kamerových systémů pro měření a monitoring defektů papírů, včetně monitorovacích systémů přetrhů papírového pásu. Kamerový systém je umístěn v lisové a sušicí části stroje, případně na samotném měřicím rámu. Systémy kontroly kvality vyráběného papíru jsou u barvených papírů doplněny monitoringem nánosu barev do papírenské látky. Měří se zejména dosažená barevnost papíru, průhlednost papíru apod.