5~5~5~ ASA/AKD klížidla
 
načítání

ASA/AKD klížidla

 
Úvod > Produkty > Chemie > ASA/AKD klížidla

Zařízení pro přípravu a dávkování ASA klížidla

Příprava klížidla je založena na kontinuální emulgaci ASA koncentrátu v ochranném koloidu.
Zařízení využívá principu tvorby emulze typu „olej ve vodě“, kdy jednu fázi tvoří ASA koncentrát (komerčně dodávaný produkt) a druhou fázi buď roztok kationického škrobu nebo polymeru. 

Parametry:
 • výkon zařízení je 1 - 100 l/hod. ASA (může být i vyšší, dle požadavku zákazníka a výkonu papírenského stroje)
 • emulgace v kationickém škrobu
 • poměr ASA: škrobu je 1:1 až 1:1,5
 • regulace dávky ASA - nastavením dávky ručně nebo automaticky podle výkonu papírenského stroje
 • regulace dávky kationického škrobu - v poměru k dávce ASA
 • měření průtoku ASA - mechanický průtokoměr s čítačem pulzů (alternativa: hmotnostní průtokoměr)
 • měření průtoku kationického škrobu - indukční průtokoměr
 • regulace teplot škrobu před vstupem do emulgátoru - deskový chladič s regulačním obvodem
 • regulace obtoku emulgátoru - regulační ventil
 • měření příkonu hlavního motoru v regulaci (vazba na regulační ventil obtoku)
 • jedno- nebo vícecestný výstupní rozdělovač dle počtu dávkovacích míst v automatické regulaci
Zásobní nádrž ASA koncentrátu:

V případě dodávek ASA v IBC kontejnerech nejsou nutná další opatření, kontejner se napojí pomocí flexibilní hadice přímo na ASA zařízení. Výhodnost řešení pro odběry ASA do cca 50 l/hod.

Pro větší odběry ASA je dodávána speciální zásobní nádrž, uzavřená, se sušičkou vzduchu, prvky MaR a plnicím potrubím. 
Objem nádrže: 25 m3 (dle požadavku zákazníka i jiný objem). Standardní objem je navržen pro objem dodávek ASA koncentrátu v automobilových cisternách.

Hlavní části zařízení pro přípravu ASA klížidla:
 • zásobník ASA koncentrátu (IBC nebo zásobní nádrž)
 • dávkovací čerpadlo ASA koncentrátu
 • mechanický průtokoměr ASA koncentrátu (alternativa: hmotnostní průtokoměr)
 • emulgační turbína s motorem
 • regulační obvod obtoku emulgační turbíny
 • výstupní rozdělovač
 • elektrický rozvaděč s řídicím systémem na bázi PLC
Pokud není k dispozici existující linka pro přípravu kationického škrobu, je třeba instalovat:
 • vařák typu JC pro přípravu kationického škrobu s požadovaným výkonem
 • zásobní nádrž pro uvařený kationický škrob
 • dávkovací čerpadlo kationického škrobu
 • průtokoměr kationického škrobu
 • chladič kationického škrobu s regulací teploty


Zařízení pro skladování a dávkování ostatních klížidel 

(pryskyřičná a AKD klížidla)

Jak pryskyřičná, tak AKD klížidla jsou dodávána jako komerční produkt. Obvykle jsou dodávána v IBC kontejnerech o objemu 1 000 l nebo v automobilových cisternách až 23 tun. Zařízení je navrženo pro přímé připojení IBC kontejneru k dávkovací stanici, nebo se instaluje zásobní nádrž, na kterou dávkovací stanice navazuje.

Hlavní části zařízení pro skladování a dávkování klížidla:
 • zásobní nádrž (volitelná položka) o objemu 10 - 50 m3, podle požadavku zákazníka i jiná velikost
 • dávkovací stanice klížidla
Dávkovací stanice:
 • jednoduchá nebo zdvojená koncepce (1 nebo 2 dávkovací čerpadla pro jedno dávkovací místo)
 • počet výstupů v závislosti na počtu dávkovacích míst (1 - 5 dávkovacích míst pro vícevrstvé kartony)
 • dávkovací čerpadla membránového typu, případně vřeteno- vého typu s řízením výkonu externím signálem
 • měření dávky indukčním průtokoměrem
 • automatické armatury
 • on-line ředicí obvod pomocí dopravní vody (v případě požadavku zákazníka)
 • elektrický rozvaděč s řídicím systémem
 • nosný rám