5~5~5~ Biocidy a odpěňovače
 
načítání

Biocidy a odpěňovače

 
Úvod > Produkty > Chemie > Biocidy a odpěňovače

Systémy pro skladování a dávkování biocidů


Systémy pro skladování a dávkování biocidů jsou řešeny vždy s ohledem na maximální bezpečnost provozu s ohledem na povahu produktů.
Předpokládá se, že biocidy jsou nakupovány v 1000 kg IBC kontejnerech nebo eventuálně v 200 kg sudech. 

Jsou–li jako zdroj produktu použity IBC kontejnery, pak se nabízí možnost využití systému dvou nad sebou uložených kontejnerů v konfiguraci „matka-dcera“. Spodní pracovní kontejner má objem 1200 litrů, aby pojmul celý objem standardního 1000 kg IBC kontejneru. Oba kontejnery jsou uloženy v ocelovém rámu, horní kontejner, ze kterého se WSR samospádem vypouští do spodního pracovního kontejneru, se ukládá pomocí jeřábu nebo vysokozdvižným vozíkem. Spodní pracovní kontejner je vybaven limitním snímačem hladiny nebo analogovým 4 - 20 mA snímačem hladiny, který poskytuje signál pro řídicí systém PS o stavu hladiny v kontejneru.

Pro dávkování biocidů se používají vysoce přesná elektrická membránová dávkovací čerpadla s vestavěným procesorem. Podle počtu dávkovacích míst, která je nutno ošetřit, se odvíjí počet čerpadel. Obvykle jde o 3 - 6 kusů. S ohledem na to, že obsluhu může provádět pouze speciálně proškolený personál, jsou dávkovací čerpadla instalována v prosklené uzamykatelné skříni. Jsou ovládána dálkově pomocí řídicího systému a dávkovací diagram se řeší jednak podle druhu biocidu, ale i podle stupně mikrobiálního zatížení. Čerpadla pak pracují buď dávkově nebo kontinuálně. Systém sání je připojen na proplachovou vodu, která se použije s výhodou v případě servisu čerpadel nebo jiné částí dávkovací stanice. Výstupní trakt od čerpadel k dávkovacímu místu se řeší s ohledem na dané podmínky buď speciálními rozvody z odolných plastových hadic, které mají navíc vnější ochranný plášť, nebo pomocí nerezového potrubí.  Elektrická instalace dávkovací stanice spočívá pouze v zapojení dávkovacích čerpadel do zásuvky s napětím v místě instalace a připojení signálového kabelu pro dávkové ovládání čerpadel. 

Celá stanice je uložena na záchytné jímce, která slouží pro zamezení úniku biocidu v případě netěsnosti či poškození obalu dodávaného biocidu. V místě instalace je vždy bezpečnostní sprcha s pitnou vodou pro výplach očí a tělová sprcha v případě zasažení jiné čísti těla či oděvu.


Systémy pro skladování a dávkování odpěňovačů


Předpokládá se, že odpěňovače jsou nakupovány v 1000 kg IBC kontejnerech nebo eventuálně v 200 kg sudech. Jsou–li jako zdroj produktu použity IBC kontejnery, pak se nabízí možnost využití systému dvou nad sebou uložených kontejnerů v konfiguraci „matka-dcera“. Spodní pracovní kontejner má objem 1200 litrů, aby pojmul celý objem standardního 1000 kg IBC kontejneru. Oba kontejnery jsou uloženy v ocelovém rámu, horní kontejner, ze kterého se WSR samospádem vypouští do spodního pracovního kontejneru, se ukládá pomocí jeřábu nebo vysokozdvižným vozíkem. Spodní pracovní kontejner je vybaven limitním snímačem hladiny nebo analogovým 4-20mA snímačem hladiny, který poskytuje signál pro řídicí systém PS o stavu hladiny v kontejneru.

Pro dávkování odpěňovačů se používají vysoce přesná elektrická membránová dávkovací čerpadla nebo čerpadla mono.
Podle počtu dávkovacích míst, která je nutno ošetřit, se odvíjí počet čerpadel. Obvykle jde o 1 - 3 kusy (například podsítová voda pro horní vrstvu, podsítová voda pro spodní vrstvu, příprava škrobu atd.) Do sacího traktu čerpadel je přivedena na proplachová voda, která se použije s výhodou v případě servisu čerpadel nebo jiné částí dávkovací stanice. Výstupní trakt od čerpadel k dávkovacímu místu se řeší s ohledem na dané podmínky buď pomocí plastových hadic, nebo pomocí nerezového potrubí. Čerpadla jsou vybavena řízením výkonu pomocí frekvenčního měniče, ochranu zajišťují snímače tlaku a dávkované množství odpěňovače se měří pomocí indukčních průtokoměrů. S výhodou se doporučuje ředění produktů před aplikací pomocí čistého filtrátu nebo surové vody. Průtok vody lze rovněž měřit indukčními průtokoměry a dávka se nastavuje obvykle na konstantní průtok pomocí ručního ventilu.

Elektrická instalace dávkovací stanice je obvykle řešena pomocí malého elektrického rozvaděče nebo sdružovací skříně.
Stanice je řešena jako kompaktní blok, instalovaný v montážním rámu, což výrazně zjednodušuje instalaci stanice a její uvedení do provozu.