5~5~5~ Lepidla
 
načítání

Lepidla

 
Úvod > Produkty > Chemie > Lepidla

Přípravny lepidel pro kartonáže na bázi škrobů


Koncepce vychází z běžně používaných technologií přípravy lepidel v systému ”Steinhall”, ”No-carrier”, ”Minocar” s/bez měření viskozity. Zařízení se navrhuje a dodává podle konkrétních technologických podmínek a specifikace zákazníka. Rozsah dodávky může zahrnovat zařízení pro skladování škrobu, vlast-ní zařízení pro přípravu lepidla, systém dávkování práškového i tekutého boraxu, systém skladování a dávkování NaOH, zásobní nádrže, včetně transportních čerpadel, recirkulační smyčky od zvlňovacího stroje zpět do zásobních nádrží včetně dopravních čerpadel. Jako součást volitelné výbavy může být externí stanice pro další druh práškového škrobu, řešená jako ”Big-Bag” stanice včetně zvedacího zařízení, případně násypka pro plnění z papírových pytlů. Dopravu škrobu do varné nádrže zajišťuje šnekový dopravník s elektronickým řízením rychlosti pomocí frekvenčního měniče.

Parametry zařízení
Skladovací kapacity práškového škrobu: 

 • velkokapacitní silo 50 - 100 m3, materiál GPRS
 • nízkokapacitní silo pro plnění z ”Big-Bagů” 3 - 10 m3
 • ”Big-Bag” stanice s násypkou 1,2 m3
 • násypka pro plnění z pytlů 0,4 - 1 m3
Vlastní jednotka pro přípravu lepidla:
 • varná nádrž 1,5 - 3,3 m3
 • dávkovací zařízení boraxu
 • dávkovací zařízení NaOH
 • regulovaný systém ohřevu přímou parou
 • vysoce účinné dispergační míchadlo opatřené „Z“ dispergačním kotoučem
 • vestavěné tenzometry pro přesné vážení práškového škrobu
 • indukční průtokoměr a regulační obvod přesného dávkování vody
 • on-line ředící obvod NaOH pro jemnou regulaci viskozity lepidla
 • systém s možností využití oplachových vod
 • odvětrání varné nádrže s filtrem
 • elektrický rozvaděč s řídicím systémem na bázi značkového ovládacího panelu s dotykovým LCD panelem
Výkon zařízení:
 • 300 - 800 kg/hod. a.s. škrobu 
 • 1 000 - 2 700 kg/hod. lepidla 
 • rychlost dávkování škrobu 65 kg/min.
 • přesnost dávkování škrobu δ = 0,6 kg
 • přesnost dávkování boraxu δ = 0,07 kg
 • přesnost dávkování tekutého boraxu δ = 0,07 kg
 • přesnost dávkování tekutého NaOH δ = 0,1 kg
Systém zásobních nádrží (2 nebo 3 kusy):
 • objem nádrží 3,4 m3, opatřené míchadly
 • dopravní čerpadla s pneumatickým pohonem
Systém recirkulačních smyček lepidla:
 • délka až 140 m
 • segmenty potrubní trasy o délce 6 m s rozebíratelným šrou- bovacím spojením, zajištěným proti samovolnému povolení spojů
 • systém automatických armatur pro volbu trasy
 • dopravní čerpadla pro recirkulační smyčky s pneumatickým pohonem
Řídicí systém přípravny lepidla:
 • na bázi značkového ovládacího panelu s dotykovým LCD panelem
 • zákaznický software
 • metoda volného programování
 • předvolby receptur
 • měření viskozity v probíhající várce a její okamžitá korekce
 • jemná regulace viskozity pomocí „deep-gel“ systému ředění NaOH v on-line režimu
 • trendy regulačních obvodů
 • sumarizace spotřeb surovin v daném časovém období
 • možnost instalace internetového modemu pro možnost vzdálené zprávy
 • možnost vizualizace pomocí počítačové stanice a LCD 19”, umístěné ve velínu zvlňovacího stroje
    


Zařízení pro výrobu lepidel na bázi "ready-mix"


Zařízení je navrženo dle konkrétních podmínek. Lze dodat zařízení s 1 případně 2 nezávislými trasami pro přípravu lepidla pro možnost používání 2 druhů ”ready mixů”. Zařízení obsahuje 1 nebo 2 násypky pro plnění až dvěma různými druhy ”ready mixů”, dispergační nádrž a systém vyčerpávání hotového lepidla do zásobní nádrže.


Hlavní části linky pro přípravu lepidel na bázi ”ready mixů”:

 • skladovací násypka (1 nebo 2 kusy)
 • dávkovací šnek s elektronickým řízením rychlosti pomocí frekvenčního měniče
 • automatické klapky na výstupu dávkovacího šneku proti vnikání vlhkosti z dispergační nádrže 
 • dispergační nádrž s vysoce výkonným dispergačním „Z“ míchadlem
 • dopravní pneumatické čerpadlo
 • řídicí obvod dávkování vody
 • elektrický rozvaděč s řídicím systémem
 • nosný rám zařízení
Parametry zařízení:
 • objem násypek 2 m3
 • objem dispergační nádrže 0,8 m3
 • objem skladovacích nádrží hotového lepidla 1 m3 (dle specifikace lze upravit)
 • objem 1 várky 0,5 - 0,7 m3
 • rychlost přečerpávání 60 - 220 l/min.
Rekonstrukce přípraven lepidel od jiných výrobců

PAPCEL nabízí úpravy a rekonstrukce stávajících přípraven lepidla v souladu s technologickými požadavky zákazníka v potřebném rozsahu. Lze dodat rekonstrukci strojních částí nebo dodávku nového řídicího systému, případně je možné provést jiný rozsah úprav po dohodě se zákazníkem.