5~5~5~ Plnidla a pigmenty
 
načítání

Plnidla a pigmenty

 
Úvod > Produkty > Chemie > Plnidla a pigmenty

Zařízení pro přípravu, skladování a dávkování plnidel a pigmentů

Společnost PAPCEL nabízí systémy pro dávkování: kaolínu nebo CaCO3 (případně TiO2, mastku a jiných chemikálií) a systémy pro polo nebo plně automatické dávkování plnidla, navržené dle konkrétních podmínek u zákazníka, pokrývající veškeré technologické možnosti přípravy v závislosti na dostupném komerčním produktu (nakupovaný produkt v práškové formě nebo ve formě slurry), dávkování na 1 nebo více dávkovacích míst, měření dávky, on-line ředění proporcionálním směšováním s vodou, vazba na QCS s řízením obsahu plnidla v papíru.
 
Vyráběná zařízení umožňují připravit slurry plnidel a pigmentů v požadované koncentraci a množství, skladovat je v zásobní nádrži a z ní je dávkovat v předepsaném množství do technologie. V papírenském průmyslu se jedná nejčastěji o přípravu slurry kaolinu, mikromletého uhličitanu vápenatého (GCC), sráženého uhličitanu vápenatého (PCC), mastku a bentonitu.

Koncepce zařízení:
 • diskontinuální nebo kontinuální režim přípravy slurry
 • dle balení plnidla nebo pigmentu příprava z papírových pytlů, ”Big-Bagů” o váze 1 000 kg nebo velkokapacitního sila
 • zanáška suroviny je vážena pomocí tenzometrických senzorů
 • výstupní koncentrace slurry je řízena řídicím systémem jako poměr vstupního množství suroviny k danému měřenému množství vody
 • následná zásobní nádrž slurry s pomaluběžným míchadlem a prvky MaR
 • dávkovací čerpadlo s řízením výkonu pomocí frekvenčního měniče a indukčním průtokoměrem
 • elektrický rozvaděč s řídicím systémem
Způsob dávkování suroviny:
 • v případě dodávek v balení ”Big-Bag” o váze 1 000 kg se dodává ”Big-Bag” stanice.             Ta může být dodána s/bez zvedacího zařízení, podle požadavků zákazníka.
 • v případě dodávek v papírových pytlích, je surovina ručně vysypána do násypky
 • násypka se šnekovým dopravníkem a prvky MaR
 • šnekový dopravník s regulovaným pohonem dopraví suro- vinu do dispergační nádrže, množství se váží tenzometry
 • množství vody přivedené do dispergační nádrže je řízeno indukčním průtokoměrem,     nebo se váží tenzometry
Zásobní nádrž slurry:
 • objem dle výkonu PS (2 - 150 m3)
 • pomaluběžné míchadlo
 • prvky MaR (snímače hladiny, limitní snímač hladiny proti přeplnění nádrže)
 • dle velikosti nádrže se dodává manipulační plošina a bezpečnostní prvky (zábradlí, samozavírací branka žebříku, atd.)
Způsob dávkování slurry:
 • vřetenové čerpadlo s řízením výkonu frekvenčním měničem
 • na přání lze dodat on-line ředící obvod, kterým se nastaví požadovaná pracovní koncentrace slurry. Obvod je řízen řídicím systémem.
 • zavedení proplachové vody pro čištění trasy
 • dávka slurry se řídí pomocí řídicího systému, který ovládá průtok slurry a případně i poměr ředící vody v závislosti na výkonu PS
 • dopravované množství slurry je v přepočtu na sušinu dle požadavku zákazníka a výkonu papírenského stroje
Pokud je surovina nakupována ve formě slurry již od výrobce, je dávkování pigmentu řešeno pomocí výše popsané dávkovací stanice         (tedy sestava zásobní nádrž, čerpadlo, on-line ředící obvod včetně automatických armatur a řídicího systému).