5~5~5~ Retenční prostředky
 
načítání

Retenční prostředky

 
Úvod > Produkty > Chemie > Retenční prostředky

Systémy pro aplikaci retenčních prostředků (jedno i vícesložkových)


Skupina retenčních prostředků je velmi obsáhlá. Retenční systém PS je velmi důležitou součástí celkové chemizace PS a jeho výběru je třeba věnovat vždy náležitou pozornost, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků.

V praxi se jedná o retenční systémy buď jedno, nebo dvou složkové, někdy i tří složkové. PAPCEL má řešení pro všechny z uvedených. Obvykle se v praxi jedná o kombinaci některého polymeru ze skupiny polyakrylamidů (PAM) ať samotného, nebo ve dvousložkovém systému v kombinaci s bentonitem, kationickým škrobem nebo silikou. Zásadní je, že systémy pro retenční prostředky jsou schopny pracovat jak s tekutými komerčními produkty na bázi PAM, tak s práškovými. V obou případech jsou potřebné stanice řešeny s ohledem na maximální provozní spolehlivost tak, aby parametry jak na dávkovací straně zařízení, tak zejména na straně přípravy roztoků z práškových produktů, byly vždy konstantní bez výkyvů, což by v praxi působilo následné problémy s provozem PS. Zejména příprava roztoků PAM je řešena s plnou automatizací procesu. Práškové produkty jsou přesně dávkovány pomocí precizních šnekových dávkovačů s plynulým, řízením výkonu pomocí frekvenčních měničů, voda potřebná pro přípravu roztoků se měří indukčními průtokoměry, čas míchaní, následné dávkování, poměrové ředění na pracovní koncentraci, snímání hladin v pracovní a rozpouštěcí nádrži, obsah produktu v násypce a další parametry obstarává buď vlastní vyspělý řídicí systém (ŘS), nebo je stanice po dohodě se zákazníkem dodána bez vlastního ŘS a je řízena ze stávajícího ŘS PS. PAPCEL v tomto případě dodává jako nedílnou součást dodávky stanice i popis logiky funkce nutné pro sestavení software pro stávající ŘS.

Precizní šnekové dávkovače jsou schopné pokrýt běžné výkony PS v rozsahu 1-50 t/h produkce. Následné součásti stanice jsou pak řešeny dle odběru retenčního systému, takže výsledné řešení stanice může být velmi rozdílné. Pro malé výkony PS (do cca 10-15 t/h) vystačíme s řešením kompaktním, kdy veškeré prvky stanice jsou instalovány v nosném rámu a stanice tak představuje kompaktní blok, nebo s ohledem na nutné objemy rozpouštěcí a zásobní nádrže pak stojí nádrže mimo nosný rám a v rámu je instalována jen dávkovací jednotka práškového polymeru a dávkovací čerpadla s ředícími obvody, případně je koncepce stanice podřízena zadání zákazníka s ohledem na možnosti zástavby.

Stanice pro přípravu bentonitů vychází z předpokladu, že bentonit se nakupuje v balení typu Big-Bag. Proto stanice pro příprav bentonitů sestává z big-bagové věže s vlastním zvedacím zařízením (může být po dohodě využit stávající jeřáb), násypky, přesného šnekového dávkovače, rozpouštěcí nádrže, zásobní nádrže a nezbytných dávkovacích mono čerpadel s poměrovým ředěním na pracovní koncentraci. Pro ředění využíváme jednak například čistý filtrát, ale i vodolátku, kterou odebíráme z potrubí těsně před nátokem PS. Toto řešení má význam jednak pro stroje s velkým výkonem, ale obecně všude tam, kde je třeba výrazně omezit spotřebu vody. Řízení stanice na přípravu bentonitů je řešeno shodně jako u stanic pro přípravu polymerů. Lze tedy dodat zařízení s řídicím systémem, nebo po dohodě se zákazníkem využít stávající ŘS PS.

Parametry:
 • rozsah dávkovaného množství PAM 100 - 500 g/t
 • výstupní dávka dle výkonu papírenského stroje 
 • koncentrace zásobního roztoku je 0,3 %
 • koncentrace pracovního roztoku je 0,3 %
 • koncentrace před vstupem do dávkovacího místa je 0,03 %
Hlavní části zařízení pro přípravu retenčních polymerů:
 • násypka pro práškový produkt
 • precizní šnekový dávkovač práškového produktu
 • dávkovací čerpadlo obchodního tekutého produktu do zásobní nádrže
 • zásobní nádrž s míchadlem a vstupem ředicí vody
 • přečerpávací čerpadlo zásobního roztoku do pracovní nádrže
 • pracovní nádrž ředěného produktu s míchadlem
 • dávkovací čerpadlo ředěného produktu
 • on-line ředicí obvod s výstupním rozdělovačem podle počtu dávkovacích míst
 • měřící a regulační prvky
 • elektrický rozvaděč s řídicím systémem
 • nosný rám zařízení