5~5~5~ Business plán
 
načítání

Business plán

 
Úvod > Produkty > Finance > Business plán

Velké investiční projekty jsou ve velké většině financovány formou exportního úvěru nebo jinou formou financování řízeného tuzemskou bankou nebo bankou zákazníka. V rámci žádostí o úvěrové financování zákazníkům standardně nabízíme zpracování kompletního business plánu, tedy souhrnný propočet ekonomické návratnosti budoucí investice. Před samotným zahájením projektu a zpracováním kompletní nabídky na dodávku nového strojního zařízení zákazníkům společnost PAPCEL nabízí vypracování „bázového projektu“ s kompletním propočtem provozních nákladů budoucí investice.

 

  • Zpracování bázových projektů a studií proveditelnosti: vytvoření business plánu pro nový investiční záměr, posouzení rentability projektu, výpočet nákladů a spotřeby vstupní energie (voda, plyn, pára apod.), výpočet celkové ekonomické návratnosti projektu. 
  • Vypracování kompletních podkladů pro zajištění exportního úvěru nebo jiné formy financování projektu: žádost o úvěr, posouzení vlivu projektu na životní prostředí, komunikace s bankami, případně pojišťovací agenturou, v případě otevření akreditivu nebo jiné formy financování kompletní komunikace s bankami.