5~5~5~ Exportní úvěr
 
načítání

Exportní úvěr

 
Úvod > Produkty > Finance > Exportní úvěr

Od roku 2005 nabízí společnost PAPCEL svým zákazníkům možnost profinancování investic, a to ve spolupráci s českými bankami jako je například Česká exportní banka (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). 

Díky této spolupráci mohl PAPCEL přejít od menších dodávek zařízení a rekonstrukcí k dodávkám celých papírenských strojů a v poslední době k tomu přidat i dodávky stavebních prací a vystupovat tak v roli generálního dodavatele kompletní papírny.
V rámci projektů jsou zákazníkům nabízeny různé formy a možnosti financování jejich investičních projektů. Mezi nejběžnější formu patří zajištění exportního úvěru u některé z domácích bank nebo financování formou akreditivu. Mezi běžné formy finanční spolupráce patří také sestavení vzájemných splátkových kalendářů pro projekt s minimální roční úrokovou mírou.

Exportní financování zakázek:

  • možnost získání úvěrových prostředků od českých bank s podporou exportní garanční pojišťovací společností EGAP přímo investorovi nebo místní bance,
  • termín úhrady úvěru se pohybuje v rozmezí 5 až 7,5 let. Zahájení prvních plateb úvěru je po 6 měsících od uvedení zařízení do provozu, včetně úhrady úroků ze získaného úvěru. 
  • platba pojištění EGAP jednorázovou částkou podle objemu úvěru. Pojistná sazba závisí na ratingu dané země, výši úvěru a termínu jeho splácení. 

Fotogalerie

Zavod Gazetnoj Bumagi, Šklov, Bělorusko