5~5~5~ Přípravna látky
 
načítání

Přípravna látky

 
Úvod > Produkty > Papír > Obalové materiály > Přípravna látky

Finální produkt:                   papíry typu fluting / liner
Výkon příkladové linky:      200 - 800 tun/den
Vstupní surovina:                sběrový papír typu L-OCC, OMP, OFW

 
Linka přípravny látky se skládá z:
 • Uzlu rozvláknění
 • Uzlu hrubého třídění
 • Uzlu jemného třídění
 • Konstantní části
 • Výmětového hospodářství
Uzel rozvláknění
 • dopravník
 • vertikální rozvlákňovač LCV, ø síta 12 mm
 • separace nečistot
 • tahač spletence nečistot
 • polypový drapák
 • HD třídění


V uzlu rozvláknění funguje velmi účinně separace všech druhů nečistot, a proto se jich v tomto uzlu vytřídí až 80 %. Nečistoty jsou velmi čisté o sušině 50 - 60 %.
Celková specifická spotřeba energie (SEC) tohoto uzlu činí 35 - 45 kWh/t.
Podíl vláken ve výplivech v tomto uzlu je max. 8 %.

Uzel hrubého třídění

 • HD třídění
 • 2 - 4 stupňové třídění, ø síta 2,2 mm
 • koncové stupně výplivů
V uzlu hrubého třídění se vytřídí cca 15 % nečistot, které jsou lisovány společně s výplivem z uzlu rozvláknění.
Velmi nízká spotřeba energie díky vysoké průtočné kapacitě sítového třídiče STU.
Celková specifická spotřeba energie (SEC) tohoto uzlu činí 30 - 40 kWh/t.
Podíl vláken ve výplivech je 10 - 15 %.

Uzel jemného třídění včetně frakcionace

 • 2 - 4 stupňové třídění
 • dovláknění
 • zahuštění
V uzlu hrubého třídění se vytřídí cca 5 % nečistot.
Výplivy z jemného třídění jsou odvodněny pomocí pásového zahušťovače na sušinu 20 - 25 %.
Celková specifická spotřeba energie (SEC) tohoto uzlu bez frakcionace činí 40 - 50 kWh/t.
Podíl vláken ve výplivech je 70 - 75 %.

Odvodněné výplivy

 • polypový drapák
 • tahač spletence nečistot
 • odvodňovací buben nečistot
 • sedimentační odlučovač


Nečistoty ve vstupní zanášce jsou cca 17 %.

Konstantní část pro TOP a BOTTOM

 • dvoustupňové ředění
 • několikastupňové LD třídění *)
 • tlakový uzelník # 0.35mm *)
 • přímé směšování WW1 - ERMAMIX SILO

Celková specifická spotřeba energie (SEC) tohoto uzlu činí 35 - 45 kWh/t.
*) počet stupňů záleží na kapacitě linky

Výmětové hospodářství

 • 5 ks rozvlákňovačů výmětu HB 
 • štěrbinové třídění