načítání

Papírenský stroj

 
Úvod > Produkty > Papír > Psací a tiskové papíry > Papírenský stroj

 

Základní požadavky na papírenské stroje pro grafické papíry 
  • Rovnoměrná plošná hmotnost v podélném i příčném směru
  • Vynikající formace vláken
  • Pozvolné odvodňování
  • Minimalizace dvojstrannosti
  • Pozvolné lisování
  • Minimalizace volaných tahů (napětí v papírovém pásu)
  • Rovnoměrný vlhkostní profil
  • Požadovaná hladkost (drsnost)
  • U natíraných papírů dodržení požadované kvality nátěru
  • Dodržení parametrů pro předem stanovenou technologii tisku
Papírenské stroje s provozní rychlostí kolem 250 m/min.

Část PS / Provozní rychlost cca 250 m/min.
Nátok
Tlakový s ruční nebo automatickou regulací příčného profilu
Sítová část Podélné síto s větším počtem otevřených odvodňovacích skříní a instalovaným egutérem
Lisová část Kombi lis s centrálním hladkým válce a ofsetovým (vyrovnávacím) lisem
Sušící část Dvouřadá sušící část s lankovým zaváděním
Klížení, natírání Dle výrobního sortimentu - bez zařízení, KL nebo BILLBLADE coater
Kalandr  Dle výrobního sortimentu
Navíječ POPE

Papírenské stroje s provozní rychlostí kolem 500 m/min.

Část PS / Provozní rychlost  cca 500 m/min.
Nátok
Tlakový, většinou již hydraulický s automatickou regulací příčného profilu. 
Konzistence 0,7 - 1,3 %
Sítová část Podélné síto s větším počtem otevřených odvodňovacích skříní a instalovaným egutérem
Lisová část
Samostatné pick-up snímání, kombi lis s centrálním sacím válcem, spodním profilovým
 (Nipco) válcem a následným průběžným lisem rovněž se spodním Nipco válcem
Sušící část Dvouřadá sušící část s lankovým zaváděním a slalomovým sítem pro velmi nízké gramáže
Klížení, natírání Dle výrobního soritmentu - bez zařízení, KL nebo film press
Kalandr Dle výrobního sortimentu
Navíječ POPE

Papírenské stroje s provozní rychlostí kolem 750 m/min.

Část PS / Provozní rychlost  cca 750 m/min.
Nátok
Hydraulický s automatickou regulací příčného profilu pomocí ředící vody.
Konzistence 0,7 - 1,3 %
Sítová část
Podélné síto s větším počtem otevřených odvodňovacích skříní a instalovaným egutérem 
nebo s instalovaným horním odvodňovacím formerem
Lisová část
A. Samostatné pick-up snímání, kombi lis s centrálním hladkým válcem, 
spodním sacím válcem a horním Nipco válcem. Druhý lis je shoe press s horním 
hladkým válcem včetně hydraulického nosníku.
B. Samostatné pick-up snímání, kombi lis s dvěma centrálními válci (tříkomorový sací 
a hladký), spodní a horní válec typu Venta
Sušící část
Dvouřadá sušící část s lankovým zaváděním a slalomovým sítem, min. v první sušící sekci, 
stabilizační a ventilační skříně
Klížení, natírání
Dle výrobního sortimentu - bez zařízení, nebo film press, popřípadě gate rolls size press 
a následně airturn a sušič
Kalandr  Dle výrobního sortimentu
Navíječ  POPE

Papírenské stroje s provozní rychlostí kolem 1 000 m/min.

Část PS / Provozní rychlost  cca 1 000 m/min.
Nátok
Hydraulický s automatickou regulací příčného profilu pomocí ředící vody.
Konzistence 0,7 - 1,3 %
Sítová část
Podélné síto s větším počtem otevřeným odvodňovacích skříní s instalovaným horním 
odvodňovacím formerem
Lisová část
A. Samostané pick-up snímání, kombi lis s dvěma centrálními válci, tří-komorový sací 
pohyblivý a hladký pevný, který je součástí shoe pressu. Spodní pohyblivý válec
 je většinou typu Nipco.
B. Kombinace lisu Bi-vent a samostatného shoe pressu. Lis Bi-vent má samostatné pick-up 
snímání a následnou dvojicí nipů na společném plstěnci. První svislou dvojici tvoří pevný
 sací válec a přítlačný lisový válec, druhou vodorovnou dvojici tvoří pevný hladký válec
 a přítlačný plovoucí válec.
Sušící část
 Dvouřadá sušící část s lankovým, ale většinou již vzduchovým zaváděním a slalomovým 
sítem zpravidla ve dvou sušících sekcích, stabilizační a ventilační skříně.
Klížení, natírání
Dle výrobního sortimentu - bez zařízení, nebo film press, popřípadě gate rolls size press 
a následně airturn a sušič
Kalandr  Dle výrobního sortimentu
Navíječ  POPE

Papírenské stroje s provozní rychlostí nad 1 250 m/min.

Do této kategorie patří většinou papírenské stroje s pracovní šíří papíru nad 6 m a se zcela úzkým zaměřením na výrobní sortiment. Provozní rychlosti již vyžadují jiné konstrukční řešení většiny částí papírenského stroje, aby se dosáhlo nejlepší "runnability", tedy jakési vynikající provozuschopnosti.

Obecně se dá říci, že tyto stroje používají hydraulické nátoky s automatickou regulací příčného profilu pomocí ředící vody, upravené pro vstřik látky do štěrbiny mezi dvě běžící síta. Jedná se o samostatně běžící síta, které mají část dráhy společnou a v ní umožňují oboustranné odvodnění papírového pásu. Vlákna zde dosahují nejlepší formace. Lisová část je tvořena vhodným uspořádáním vysoce účinných lisů a následná sušící část je již v celé délce jednořadá, vybavená stabilizačními skříněmi a vzduchovým zaváděním. Systém natírání odpovídá výrobnímu sortimentu, stejně tak způsob kalandrování. Rovněž navíječ je přizpůsoben navinutým tamborům s hmotností do 160 t a také s pohonem i na osu navíjeného tamboru.