načítání

Čerpadla, nádrže, zahuštnění výplivu

 
Úvod > Produkty > Papír > Psací a tiskové papíry > Přípravna látky > Strojní zařízení > Čerpadla, nádrže, zahuštnění výplivu

 
Čerpadla SCANPUMP jsou určena pro čerpání a dopravu všech běžných druhů papírenských vodolátek až do konzistence 6 %, dále vody, znečištěných kapalin a kalů.
 
Míchadlo HP tvoří náboj s lopatkami, hřídel a pohon. Hřídel je uložena v ložiskovém tělese, které je spojeno s ucpávkovým tělesem s mechanickou ucpávkou. Míchadlo je poháněno elektromotorem pomocí klínových řemenů nebo ozubených řemenů, které jsou zakrytovány.
 
Pásové lisy VX jsou zařízení určená pro kontinuální odvodnění různých druhů kalů a médií.
 
Nádrž je svařovaná, kruhového průřezu, stojatá. Její dno je podbetonované a uzpůsobené pro optimální cirkulaci míchané látky se sklonem dna směrem ke spodnímu vypouštěcímu hrdlu, což umožňuje beze zbytku odčerpat míchanou suspenzi. Ke standardnímu vybavení každé nádrže patří průlez, přepad, vtok a výtok.