načítání

Hrubé třídění těžkých nečistot

 
Úvod > Produkty > Papír > Psací a tiskové papíry > Přípravna látky > Strojní zařízení > Hrubé třídění těžkých nečistot

 
Odlučovače písku OP se používají při odstraňování písků a větších nečistot v linkách silně znečištěného sběrového papíru bezprostředně za primárním třídicím stupněm (cleanerů) a následně kdekoli v průběhu třídění nečistot při nedostatečném vytřídění písků z papírenské látky. Poskytují podstatné zvýšení ochrany následujících strojních zařízení (čerpadel, sekundárních cleanerů apod.) před poškozením.
 
Separátory písku jsou určeny pro odloučení písku ze sedimentu čerpaného z lapáku písku, za současného vyplavení organických látek. Velikost separátoru písku je volena s ohledem na čerpané množství hydrosměsi, v níž se předpokládá maximálně 10 % obsahu pevných látek. Separátory písku jsou značeny číselným označením průměrů dopravního šneku a průtoku.
 
Sítové třídiče uzavřené STU jsou určeny pro třídicí linky přípraven papírenské látky. Charakteristikou stroje je vysoký výkon a dobrá účinnost třídění, minimální ztráty vláken ve výplivech, nízké nároky na instalaci, obsluhu a servis. Vhodná kombinace rotorů, sít a pohonů umožňuje uspokojit individuální požadavky každého zákazníka.
 
Slouží pro primární třídění látek ze sběrového papíru při současném dovláknění nerozvlákněných kousků papíru. Pracují kontinuálně a jsou standardně vybaveny třídicími síty PAPSCREEN, která jsou chráněna jako užitný vzor.
 
Je určen pro dovláknění, dotřídění a promytí výplivů z primárních třídičů v linkách sběrového papíru. Pracuje v periodickém, programově řízeném režimu, který se skládá z operací: zavodnění, provoz s látkou, dovláknění, praní a vypouštění výplivů.
 
Třídiče jsou navzájem rozdílné provedením, velikostí a výkonem. Třídiče mohou pracovat samostatně nebo ve vícestupňových stanicích. Dle zakončení výstupní komory těžkých nečistot jsou v provedení otevřeném (VO) - odvod nečistot je kontinuální do sběrného potrubí - a uzavřeném (VU) - opatřeném sběrnou skříní, odkud je výpliv periodicky vypouštěn ručně (MK) nebo (M), nebo automaticky (A).
 
Spirální vířivé separátory SVS se používají jako primární třídiče nejrozměrnějších těžkých nečistot v linkách silně znečištěného sběrového papíru. Zcela spolehlivě třídí těžké nečistoty i z velmi hrubě rozvlákněných hustých látek, přičemž akceptují i značné kolísání vstupních parametrů. Třídiče zároveň chrání i následná strojní zařízení před poškozením rozměrnějšími tvrdými nečistotami.Třídiče jsou navzájem rozdílné provedením, velikostí a výkonem. Třídiče mohou pracovat samostatně nebo ve vícestupňových stanicích. Dle zakončení výstupní komory těžkých nečistot jsou v provedení otevřeném (VO) - odvod nečistot je kontinuální do sběrného potrubí - a uzavřeném (VU) - opatřeném sběrnou skříní, odkud je výpliv periodicky vypouštěn ručně (MK) nebo (M), nebo automaticky (A).
 
Spirální vířivé separátory SVS se používají jako primární třídiče nejrozměrnějších těžkých nečistot v linkách silně znečištěného sběrového papíru. Zcela spolehlivě třídí těžké nečistoty i z velmi hrubě rozvlákněných hustých látek, přičemž akceptují i značné kolísání vstupních parametrů.