načítání

Jemné třídění lehkých nečistot

 
Úvod > Produkty > Papír > Psací a tiskové papíry > Přípravna látky > Strojní zařízení > Jemné třídění lehkých nečistot

 
Sítové třídiče uzavřené STU jsou určeny pro třídicí linky přípraven papírenské látky. Charakteristikou stroje je vysoký výkon a dobrá účinnost třídění, minimální ztráty vláken ve výplivech, nízké nároky na instalaci, obsluhu a servis. Vhodná kombinace rotorů, sít a pohonů umožňuje uspokojit individuální požadavky každého zákazníka.
 
Jsou určeny pro třídění v linkách buničiny, dřevoviny a sběrového papíru, kde slouží zejména jako koncový stupeň dotřiďování výplivu z třídicích linek. Konstrukce sítového koše a tvar kmitání brání zanesení otvorů síta látkou - samočinné čistění otvorů
 
Je určen pro dovláknění, dotřídění a promytí výplivů z primárních třídičů v linkách sběrového papíru. Pracuje v periodickém, programově řízeném režimu, který se skládá z operací: zavodnění, provoz s látkou, dovláknění, praní a vypouštění výplivů.
 
Třídiče jsou navzájem rozdílné provedením, velikostí a výkonem. Třídiče mohou pracovat samostatně nebo ve vícestupňových stanicích. Dle zakončení výstupní komory těžkých nečistot jsou v provedení otevřeném (VO) - odvod nečistot je kontinuální do sběrného potrubí - a uzavřeném (VU) - opatřeném sběrnou skříní, odkud je výpliv periodicky vypouštěn ručně (MK) nebo (M), nebo automaticky (A).
 
Vířivé třídiče reverzní VTV a VOV patří do skupiny odstředivých třídičů s volným vírem a odvodem vytříděných nečistot do sběrného potrubí. Uplatnění nacházejí při třídění specificky lehkých nečistot a vzduchu z papírenské látky. Třídiče pracují obvykle samostatně nebo ve stanici.