načítání

Zanáška suroviny, rozvlákňování, čištění vany rozvlákňovače

 
Úvod > Produkty > Papír > Psací a tiskové papíry > Přípravna látky > Strojní zařízení > Zanáška suroviny, rozvlákňování, čištění vany rozvlákňovače

 
Je určeno k mechanickému dělení (stříhání) spletence spřádatelných nečistot vytahovaného z vany rozvlákňovačů (horizontálních, vertikálních) při rozvlákňování sběrového papíru.
 
Horizontální rozvlákňovače HV jsou určeny pro kontinuální a polokontinuální rozvláknění silně znečištěných vláknitých materiálů jako je sběrový papír včetně papírů se zvýšenou pevností za mokra. Rozvlákňovače HV jsou uzpůsobeny pro připojení přídavných zařízení, která umožňují separaci většiny nečistot už z rozvlákňovače. Všechny velikosti stroje jsou obdobné konstrukce.
 
Motorový polypový drapák MPD slouží k vyjímání nečistot z vany rozvlákňovače. Drapák je určen k zavěšení na jeřáb přes třmen na jeřábovém oku. Motorový hydraulický drapák slouží k nabírání smotků nečistot ze dna vany rozvlákňovačů.
 
Jsou určeny pro kontinuální a periodické rozvlákňování vláknitých materiálů, jako je buničina, dřevovina, sběrový papír (včetně papírů se zvýšenou pevností za mokra), vlastní výmět, minerální vlna, osinek aj.
 
Odvodňovací rotační buben nečistot OBN se používá pro odvodňování promytých výplivů při separaci nečistot z rozvlákňovačů sběrového papíru; z periodického separátoru nečistot PSN a pro zahuštění nerozvlákněného zbytku, který je vypuštěn do OBN při čištění vany rozvlákňovače. Parametry odvodňovacího bubnu nečistot jsou dány stupněm znečištění sběrového papíru a druhem znečištění.
 
Odvodňovací separátor RST promývá, dotřiďuje a odvodňuje výpliv z uzlu hrubého a jemného třídění. Parametry odvodňovacího separátoru jsou dány stupněm znečištění sběrového papíru a druhem znečištění. Nečistoty jsou do separátoru přiváděny periodicky. Kapacita zpracování nečistot je závislá na vstupní konzistenci výplivu a druhu nečistot.
 
Odvodňovací dopravníky ODV slouží k primárnímu odvodnění výplivů (jedná se o směs vody a tuhých pevných látek, jako jsou kancelářské sponky, zbytky tvrzeného papíru, kousky dřev, trubky atp.), zejména z vertikálních (LCV) nebo horizontálních (HV)
 
Jsou primárně určeny pro zařazení do linek sběrového papíru, kde slouží k odvodnění výplivů z rozvlákňovačů (horizontálních, vertikálních), resp. z periodických separátorů nečistot PSN, odvodňovacích bubnů OBN a odvodňovacích dopravníků výplivů ODV.
 
Pásové dopravníky jsou určeny pro dopravu balíků sběrového papíru, celulózy nebo pytlů chemikálií do rozvlákňovače; k vynášení výplivů z třídičů; k dopravě suchých výmětů do rozvlákňovačů nebo k přepravě a manipulaci rolí.
 
Periodické separátory nečistot PSN patří do kategorie uzavřených sekundárních rozvlákňovačů. Jsou určeny především k čištění kontinuálně pracujících rozvlákňovačů sběrového papíru (vertikálních, horizontálních) od nežádoucích látek, jako jsou fólie, úlomky plastů, kůže, pryž, hadry, dřevo apod. Čištění je prováděno přímo za provozu rozvlákňovače.
 
Sekačky jsou určeny pro rozseknutí odpadových rolí. V základním provedení se sekačka dodává s prizmatickým ložem. V rozšířené variantě sekačku dodáváme s prvky, které zrychlují proces manipulace s rolemi.
 
Středněkonzistenční vertikální rozvlákňovače MCV jsou určeny pro vysoce intenzivní periodické rozvlákňování bílého sběrového papíru a laminovaných papírů typu Tetrapak při konzistenci 10 - 15 %.
 
Jsou určeny k vytahování spřádatelných nečistot z van rozvlákňovačů, zejména při rozvlákňování sběrového papíru. Stroj doporučujeme pouze pro kontinuálně pracující rozvlákňovače s průměrem vany nad 3 800 mm.
 
Uzel rozvláknění tvoří rozvlákňovač LCV-65, pracující v kontinuálním režimu. Pro odstranění spřádatelných nečistot za provozu rozvlákňovače je LCV-65 vybaven tahačem spletence SN-13 a dělícím zařízením spletence DZS-65. Dalším zařízením pro čištění rozvlákňovače za provozu jsou dva periodické separátory PSN-40.