načítání

Přípravna látky

 
Úvod > Produkty > Papír > Tapetové papíry > Přípravna látky


 

Koncepce přípravny látky a konstantní část

Koncepce přípravny látky a následně konstantní části je dána především zanáškou tedy vstupní surovinou. Pro výrobu tapetového papíru jsou používány tyto vstupní suroviny:
 • Bělená chemická buničina (HW + SW)
 • Chemická buničina (HW + SW)
 • Mechanická vláknina (GW, PGW, CTMP)
 • Recyklovaná vlákna (tříděná)
 • Necelulózová (syntetická) vlákna
Schéma koncepce přípravny látky a konstantní části výroby tapetových papírů pro jednovrstvé papírové tapety z bělené chemické buničiny nebo přidáním syntetických vláken pro jednovrstvé vliesové tapety. Dle kapacity linky je buď společný rozvlákňovač nebo samostatný pro KV a DV.Pro dvouvrstvé tapetové papíry, de ZV a KV je rovněž z bělené chemické buničiny, je přípravna látky shodná jako u jednovrstvých tapetových papírů. Konstantní část je však rozdělena pro ZV a KV. Totéž platí pro dávkování syntetických vláken.

Schéma přípravny látky a konstantní části pro základní vrstvu tapetových papírů z recyklovaných vláken určených pro výrobu duplexových papírových tapet.Chemické prostředky pro výrobu tapetových papírů

Stejně jako u jiných druhů papírů, kde chemické prostředky tvoří důležitou součást jejich výroby, mají nezastupitelné místo i při výrobě tapetových papírů. Druh chemického prostředku a jeho množství je dáno typem vyráběného tapetového papíru z hlediska zanášky, kvalitativní úpravy, následného tisku a použití.

Mezi základní chemické prostředky při výrobě tapetových papírů patří:
 • Kaolín - plnidlo pro zvýšení hladkosti, snížení průsvitnosti a také jako pigment pro případný nátěr (coating)
 • Uhličitan vápenatý CaCO3 - plnidlo pro zvýšení hladkosti, snížení průsvitnosti, pigment pro případný nátěr
 • Škrob - zvýšení pevnosti papíru, pomocné pojidlo pro případný nátěr
 • Klížící prostředek - zvýšená kvalita potisku
 • OZP - optický zesvětlovací prostředek pro zvýšení bělosti
 • KMC - karboxy-metyl-celulózy jako pomocné pojidlo
 • Latex - hlavní pojidlo, pouze pro nátěr
 • Prostředek pro pevnost za mokra
 • Biocidy - mikrobiologická ochrana
 • Retenční prostředek - lepší formace na sítě, vyšší výtěžnost
 • Odpěňovač - vytěsnění pěny a vzduchu