5~5~5~ Služby na klíč
 
načítání

Služby na klíč

 
Úvod > Produkty > Second-hand > Služby na klíč

Skupina PAPCEL spolupracuje s mnoha světově známými dealery ”second-hand” zařízení, lokalizovanými v Evropě, USA a Asii. Je připravena zprostředkovat odkoupení S/H zařízení z nabídky jiných společností. K dispozici má vlastní databázi S/H zařízení volných k prodeji, jejichž prodej je řízen vlastním oddělením prodeje “second-hand” zařízení.

Při prodeji a modernizaci “second-hand” strojů můžeme vystupovat v některé z těchto rolí:
 • pouze jako prodávající
 • jako dodavatel modernizovaného ”second-hand” podle zadání zákazníka,
 • jako generální dodavatel celé papírny s využitím existujícího “second-hand”, včetně dodávky všech služeb inženýringu.
Máme zkušenosti a spolupracujeme s:
 • renomovanými českými i zahraničními demontážními firmami - zastřešujeme celý proces demontáže až po ”úplné vyklizení” původních hal,
 • demontáž řídí pouze firmy s platnými bezpečnostními certifikáty pro práci v zahraničí a potřebným pojistným plněním,
 • výběr demontážních firem se řídí přísnými kvalitativními kritérii, důraz je kladen především na dodržování norem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  

Portfolio služeb: 
 • vyhledávání vhodného “second-hand“ zařízení na základě konkrétní poptávky zákazníka s uvedením technických parametrů a limitní ceny, 
 • zajištění prohlídky nabízeného zařízení,
 • zpracování cenové nabídky,
 • odkup použitého “second-hand“ zařízení, zajištění všech aktivit souvisejících s jeho prodejem, 
 • zabezpečení demontáže; dopravy; skladování; případně dalších služeb, 
 • zabezpečení kompletní repase a výměny vyhospodařených částí,
 • kompletní modernizace na požadovaný výkon nebo sortiment,
 • montáž, montážní dozor, uvedení stroje do provozu a provedení garančních zkoušek.