5~5~5~ EPC
 
načítání

EPC

 

Skupina PAPCEL je dodavatelem kompletních papíren na klíč. Ve své historii realizovala několik “green-field” projektů i “brown-field” projektů, jejichž předmětem byla dodávka kompletních technologií ve stávajících nebo nových výrobních závodech.

V rámci “brown-field” projektů realizovala několik demontáží a kompletních přemístění “second-hand” papírenských strojů k zákazníkovi. Skupina spolupracuje s renomovanými stavebními a montážními firmami, je dodavatelem řady nových stavebních objektů, má zkušenosti s řízením velkých mezinárodních pracovních týmů.

Skupina zajišťuje:
 • kompletní zpracování generálního plánu nové papírny, včetně doprovodné infrastruktury, jako je výroba páry a tepla, čištění odpadních vod, vnitřní infrastruktura, sklady hotové produkce, apod.
 • strojní technologii - novou nebo “second-hand” (generální dodávka)
 • zpracování kompletního strojního projektu, včetně architektonických návrhů nových hal, rozmístění budov, elektro projekt, aj.
 • výstavbu a stavební práce
 • montážní, demontážní práce
 • kompletní inženýring
 • veškeré doprovodné vybavení papírny, jako jsou jeřáby, manipulační vozíky, atd. 

Co znamená EPC? = VYPROJEKTUJ - DODEJ - POSTAV


E - ENGINEERING = INŽENÝRING - zpracování projektové dokumentace

P - PROCUREMENT = DODÁVKY - dodávky technologických celků, strojů a zařízení
      a) second-hand stroje a zařízení
      b) nové stroje a zařízení

C - CONSTRUCTION = VÝSTAVBA - koordinace práce s dodavateli stavebních prací a stavebních projektů


PAPCEL jako EPC dodavatel = Dodavatel na klíč:
 • realizuje investiční záměr
 • řídí cash-flow a náklady projektu
 • uvede investici do provozu
Rozdíly mezi EPC Dodavateli:
 • dodavatel stavebních prací - nemá vlastní projekční skupinu
 • dodavatel technologie - většinou má vlastní projekční a konstrukční oddělení 
PAPCEL v rámci svých „green-field“ projektů standardně vystupuje v roli koordinátora stavebních prací, včetně zajištění dodavatele a řízení stavebních prací, a generálního dodavatele strojní technologie, včetně kompletní výstavby a vybudování inženýrských sítí. 

Fotogalerie