5~5~5~ Inženýring
 
načítání

Inženýring

 
Úvod > Produkty > Služby > Inženýring

Společnost PAPCEL nabízí:

 • kompletní konstrukční zpracování zakázky - zpracování výkresové dokumentace, základových plánů, 3D modely strojního zařízení, zpracování výrobní a provozní dokumentace, zpracování deníků pro kabeláž, podklady pro elektro dokumentaci, řízení procesu vnitřní výroby, 
 • koordinace práce se subdodavateli strojních dodávek, řídicích systémů, koordinace práce se subdodavateli v rámci dodávek elektro a také s dodavateli stavebních nebo jiných technologických prací, 
 • provádění kontrolní montáže, měření, testy, laboratorní zkoušky na firemní zkušebně, 
 • kontrola montáže u zákazníka, technologický servis,
 • uvádění strojního zařízení do provozu, kontrola zkušebního běhu linky, odběry vzorků, měření u zákazníka, provedení zaškolení obsluhy stroje nebo linky, garanční zkoušky,
 • zpracování kompletní projektové dokumentace, spolupráce na řízení stavebních prací, kompletní nabídka E-P-C služeb, 
 • P&ID technologická schémata, 3D modely ve formátu .dwf, dispoziční výkresy, základové plány, návrhy ocelových konstrukcí a podest, návrhy nádrží nebo jejich úpravy, potrubní výkresy, výpisy materiálu, seznamy strojů a zařízení, seznamy čerpadel i armatur.

Jednotlivé etapy inženýringu


A. Předběžný inženýring / Studie proveditelnosti
 • fáze před zahájením projektu (hodnocení investičního záměru)
 • definice rozsahu projekčních prací v závislosti na rozsahu investičního konceptu
 • zpracování zprávy o dopadech realizace projektu na životní prostředí (EIA, IPPC, atd.)
 • řešení napojení na infrastrukturu, různé druhy energie, obecná „proveditelnost“
 • navržení klíčového zařízení a jeho popis

Vybrané reference


2012: OOO Dagestan Steklo Tara, Rusko
Studie proveditelnosti nového papírenského stroje a linky přípravny látky na zpracování papíru typu fluting / liner

 


2011: OOO Stupinskij Kartonno-Poligraphiceskij Kombinat, Rusko
Studie proveditelnosti pro dva papírenské stroje na zpracování papíru typu fluting / liner

 


2014: Gulf Ply Paper, Dammam, Saúdská Arábie
Předběžný inženýring pro papírenský stroj a část linky přípravny látky pro nákup PS z Rakouska
 • geodetické zaměření stávajícího stavu (s použitím laserového skenování)
 • zpracování archivu dokumentace
 • očíslování a evidence všech kusů zakoupeného vybavení a jeho částí
 • vydání platných seznamů a dispozičních výkresů
 

B. Základní inženýring
 • popis technologie včetně technologického schématu výrobního procesu
 • bilance spotřeby energie a vody
 • umístění zařízení a hlavní potrubní trasy (schémata rozmístění)
 • seznam zařízení, čerpadel a motorů
 • navržení klíčového zařízení a jeho popis
 • příprava základního inženýringu pro detailní inženýring, který obvykle přímo navazuje
C. Detailní inženýring
 • zpracování projektové dokumentace, podle které je investiční záměr realizován (strojní, technologický projekt)
 • kompletní řízení projektu, koordinace práce se subdodavateli
 • koordinace práce s dodavatelem stavby, řízení stavebního dozoru
 • přípravné práce spojené s montáží zařízení, montáž, kontrola montáže, uvedení do provozu, garanční zkoušk
Fáze projekční práce
 • schválení dodávané technologie zákazníkem
 • vyjasnění dodávaných strojů a zařízení - nároky na prostor
 • schémata, základové plány - základní dokumentace pro stavební firmu
 • zpracování výkresů nádrží, podest a distribučních potrubních systémů
 • konečná specifikace zařízení (čerpadla, atd.)
 • zapracování všech potřebných změn a úprav
 • potrubní podpěry a upevnění
 • dokončení potrubních plánů a podpěr + výpis materiálu
 • 3D - Inventor / 2D - AutoCad