5~5~5~ Projektová dokumentace
 
načítání

Projektová dokumentace

 
Úvod > Produkty > Služby > Projektová dokumentace

Skupina PAPCEL nabízí zpracování strojního a technologického projektu.


Zpracujeme:
 • stavební část projektu (nebo ve spolupráci s lokálním dodavatelem stavebních prací)
 • elektro projekt, včetně systému měření a regulace
 • projektové řešení parokondenzačního systému 
 • projekt systému rekuperace, ventilace a klimatizace
Standardní projektová dokumentace strojního a technologického projektu zahrnuje:
 • technologická schémata PID
 • detailní rozmístění (dispoziční řešení strojů a zařízení)
 • základové plány
 • konstrukce ocelových konstrukcí a podest
 • konstrukce nádržní
 • potrubní plány
 • izometrické výkresy
 • výkresy potrubních podpěr a závěsů
 • výpis materiálu pro potrubí a podpěry
 • seznamy (seznam zařízení, čerpadel, nádrží, podest, potrubí, ručních ventilů, atd.)

Příklady dokumentace


A. Technologická schémata
 • dispoziční rozmístění zařízení
 • všechny úrovně a profily
 • měřítko 1:50 / 1:100
 


B. Základové plány
 • základní dokumentace pro stavební inženýry = pro podrobné konstrukční výkresy = podklady pro betonové základy
 • rozměry a podrobné informace o každém základu + umístění v budově
 • statické a dynamické zatížení
 • měřítko 1:50 (1:20)
 


C. Návrhy nádrží a podest
 • náčrty pro vytvoření nabídky, základní dokumentace pro podrobné zpracování konstrukčních výkresů
 • hlavní rozměry, informace o počtu a DN přírub, atd.
 • měřítko 1:50 (1:20)
 


D. Potrubní plány a podpěry
 • výkresy pro instalaci potrubí
 • počet potrubí, umístění podpěr, počet smyček M + R
 • všechny úrovně a profily 
 • měřítko 1:50
 


E. Izometrické výkresy
 • výkresy pro snadnější instalaci potrubí
 • každá potrubní trasa má svůj výkres a výpis materiálu
 • potrubí může být svařeno předem a rychleji
 • měřítko 1:5/1:10
  

Obecně
 • všechny výkresy jako výstupy z 3D modelu
 • hlavní výhody: a) eliminace chyb b) rychlejší změny a úpravy c) poměrně jednoduchá koordinace
 • software: Inventor 2014 - výstupy ve formátu DWG