načítání
Naše značky

Nonwoven technologie

 
Úvod > Produkty > Speciální > Nonwoven technologie

Netkaná textilie je vrstva vyrobená z jednosměrně nebo náhodně orientovaných vláken, spojených třením a/nebo kohezí a/nebo adhezí. Mezi netkané textilie nepatří papír. Odlišně od tkaných textilií, pro jejichž výrobu se používá příze, tj. polotovar vyrobený z primární vláknité suroviny, netkané textilie se vyrábějí z primárních nebo recyklovaných vláknitých surovin přímo.

Výroba netkaných textilií (NT) je známa dávno od prehistorického období vývoje lidstva, už na úsvitu dějin lidé používali technologii zplsťování živočišné srsti. V 19. století se některé dílčí postupy (vpichování) začaly používat pro zpracování nespřádatelných textilních odpadů. Nicméně rychlý rozvoj výzkumu, moderních způsobů výroby a všestranného použití netkaných textilií v různých oborech lidské činnosti se datuje až od 60. let 20. století. Objem výroby NT se blíží 20% celkové světové výroby textilií a tento podíl se neustále zvyšuje. Zatímco výroba většiny druhů textilií celosvětově stagnuje nebo se jen pozvolna zvyšuje, roční nárůst výroby NT je celosvětově 6% a v západní Evropě dokonce 9%. Tento neuvěřitelný nárůst je srovnatelný snad jen s rozvojem mikroelektroniky. Jiná analogie s mikroelektronikou spočívá i v množství nových technologií, které by bez NT nejspíš vůbec nevznikly, v rychlosti jejich rozvoje a často nečekaných možnostech jejich využití.

Nejvýznamnějšími oblastmi použití NT jsou (v pořadí podle objemů výroby) tyto obory:
 • Obalové materiály
 • Geotextilie
 • Bytové textilie
 • Čistící textilie
 • Vzduchové a kapalinové filtry 
 • Vložkové materiály
 • Zdravotnické textilie, prostředky osobní hygieny
 • Obuvnické textilie
 • Elektro a brusné materiály 
 • Automobilový průmysl
 • Agrotextilie
 • Oděvní textilie 
Pokud jde o původ primárních vláknitých surovin, přibližně 75% jich je vyráběno uměle z polymerních sloučenin ropného původu (především z polypropylénu a polyesterů) a jejich podíl neustále roste, méně než 10% jsou vlákna přírodního původu (ale většinou chemicky modifikovaná jako viskózová celulóza, čistě přírodní vlákna jsou zastoupena už jen asi 1%), zbytek jsou různá minerální, anorganická a jiná vlákna (skleněná, uhlíková, čedičová, silikátová i z jiných hornin, kovová, oxidová, karbidová, kompozitní atd.). Nezanedbatelná část vláknitých surovin pro výrobu NT pochází z recyklovaných textilních odpadů.

Rozdělení netkaných textilií podle technologie výroby


Podle způsobů výroby vlákenné vrstvy:
 • mokrou cestou (asi 5 - 10% výroby NT, v řadě ohledů se blíží klasické papírenské výrobě)
 • suchou cestou
a) mechanicky (vlákna orientována podélně/příčně/kolmo)
b) aerodynamicky (vlákna orientována nahodile)
c) přímo z polymeru (spunbond – výroba pod hubicí, meltblown – rozfukování taveniny, elektrostatické zvlákňování)

Podle způsobů zpevňování vlákenné vrstvy:
 • mechanicky (vpichováním, proplétáním, spunlaced – zpevňováním vláken paprsky vody)
 • chemicky (impregnací, pěnou, postřikem)
 • termicky (teplovzdušně, kalandrem)
V mnoha ohledech samostatnou problematiku pak tvoří výroba NT z nanovláknitých materiálů.

Z uvedeného výčtu vyplývá, ve kterých dílčích oblastech výrobní program skupiny PAPCEL nachází uplatnění u výrobců netkaných textilií. Jde především o nabídku:
 • formerů a dalších částí zařízení využívajících mokrou cestu výroby NT
 • kalandrů
 • zařízení pro chemické zpevňování vlákenné vrstvy (impregnací a/nebo postřikem – obdoba papírenských klížicích a filmových lisů)
 • navíječů a převíječek
 • jednotlivých válců včetně válců s proměnným průhybem a zónově proměnným přítlakem
 • zařízení pro přípravu chemikálií
Dynamika rozvoje technologie a výroby netkaných textilií jistě přinese i další možnosti rozšíření výrobního programu skupiny PAPCEL do zatím netradičních odvětví.

Vysoce kvalitní netkané výrobky v současnosti využívané zejména v potravinářství, zdravotnictví případně zemědělství, vyžadují špičkovou technologii prsních stolů. Skupina PAPCEL se zapojila do vývoje moderních formovacích stolů od samého počátku využívání moderních technologií pro netkané textilie. 

PAPCEL Group nabízí vyspělá technologická řešení pro výrobu speciálních vláken s vynikajícími příčnými profily jednotlivých druhů netkaných materiálů. PAPCEL má vyvinuté technologie šikmých prsních stolů na výrobu speciální výrobků jako jsou například netkané brusné podložky/destičky, filtrační papíry, apod.


  

Ilustrativní foto