5~5~5~ Rekonstituovaný tabák
 
načítání

Rekonstituovaný tabák

 
Úvod > Produkty > Speciální > Rekonstituovaný tabák

Skupina PAPCEL je dodavatelem technologií na výrobu rekonstituovaného tabákového papíru (výroba tabákové papírové fólie na bázi recyklace tabákového odpadu). Výroba rekonstituovaných tabákových papírů je vyspělý technologický proces šetrný k životnímu prostředí s významnými sociálními a ekonomickými aspekty.

Pouze část tabáku uvnitř cigaret dnes pochází z pravých tabákových listů vypěstovaných na tabákových plantážích. Velký podíl rozmělněných hnědých vláken uvnitř cigaret je papír zvaný rekonstituovaný tabák nebo homogenizovaný tabákový list, který je vyráběn z celulózy a rozemletého tabákového odpadu. Tabákový papír je následně výrobci cigaret impregnován nikotinem a jinými příměsmi.


Papírenský stroj na výrobu rekonstituovaného tabáku


Technické parametry – příkladové řešení
Plošná hmotnost:: 90 - 200 g/m2
Výrobek: rekonstituovaný tabák
Vstupní surovina:   tabákový list a stopka od výrobce cigaret
Kapacita PL: max. 40 t/den
Provozní rychlost:   90 m/min.
Rychlost vyvážení:   120 m/min.
Konstrukční kapacita:   35 t/den
Šíře papíru na navíječi: 2 640 mm
Retence: 68 - 85 %
Sušina na vstupu do lisové části: 20 - 25 %
Sušina před klížícím lisem: 75 - 82 %
Sušina na konci PS: 88 %


Složení papírenského stroje na rekonstituovaný tabák
  • nátok tlakový se systémem ředění
  • podélné síto, třasák
  • lisová část
  • sušící část
  • klížicí lis
  • vzduchový bezkontaktní sušič

Nátok se vzduchovým polštářem a s automatickým systémem ředění 


Zákazník: Shanghai Tobacco
Plošná hmotnost: 80 - 200 g/m2
Výrobní parametry: 110 g/m2 při rychlosti 90 m/min.
Výrobek: rekonstituovaný tabák
Vstupní surovina: tabákové stonky a prášek
Max. rychlost: 150 m/min.
Šíře papíru: 2 800 mm
Konstrukční kapacita: 60 t/den
Sítová část

Model: podélný sítový stůl
Typ: kantilévrová konstrukce
Materiál: nerezová ocel AISI 316L.
Konstrukční rychlost: 250 m/min.
Rychlost vyvážení: 250 m/min.
Rychlost POPE navíječe: 200 m/min.
Šíře síta: 3 210 mm
Tah síta: 7 KN/m
Plošná hmotnost: 50 - 120 g/m2
nominální 60 g/m2


Lisová část

Materiál: nerezová ocel
Konstrukční rychlost: 250 m/min.
Rychlost vyvážení: 250 m/min.
Rychlost POPE navíječe: 200 m/min.
Šíře archu na POPE navíječi: 2 640 mm
Max. konstrukční tlak 1. Nipu: 60 kN/m
Max. konstrukční tlak 2. Nipu: 90 kN/m
Max. konstrukční tlak 3. Nipu: 120 kN/m
Šíře plstěnce: 2 660 mm
Tah plstěnce: 4,5kN/m
Plošná hmotnost: 45 - 120 g/m2
Sušina za lisovou částí: <38 - 40 %> na 60 g/m2 surového papíru

Klížící lis

Materiál: konstrukce z nerezové oceli
Konstrukční rychlost: 250 m/min.
Rychlost vyvážení: 250 m/min.
Rychlost POPE navíječe: 200 m/min.
Šíře archu na POPE navíječi: 2 640 mm
Max. tlakové zatížení: 60 kN/m
Max. provozní teplota: 100°C
Plošná hmotnost nátěru: 2*45 g/m2 na plochu
Sušina nátěru: <50 - 75 %>


Horizontální klížící lis pro korekci příchutě

Aplikace louhu

  • v rozmezí 35 - 45 g/m2 celkem
  • při 42 - 45 % pevné látky
  • teplota do 80°C
Vzduchové bezkontaktní sušiče


Materiál: konstrukce ze svařované oceli
vzduchové bezkontaktní moduly z měkké oceli
se speciálními hliníkovými tryskami
Konstrukční rychlost: 250 m/min.
Rychlost vyvážení: 250 m/min.
Rychlost POPE navíječe: 200 m/min.
Šíře archu na POPE navíječi: 2 640 mm
Vzduchové moduly: 3 hlavní zóny s 10 moduly
Výměníky tepla: pára 8 barů při 175°C
Max. provozní teplota: 135°C
Tepelný výkon: 3x 1000 Kw
Přívodní ventilátor: 3x 100.000 m3/h 135°C
Odsávací ventilátor: 3x 10.00 m3/h 110°C
Vstupní sušina: <50 - 75 %>
Výstupní sušina: : <80 - 92 %>


Tunelový vzduchový sušič - odpařování

Sušina při vstupu: 55 - 60 %
Cílová vlhkost (proti prachu): 13 - 18 %
Celková udržitelná míra odpařování: 10 - 12 kg/hr/m2
Nastavená vlhkost (udržení vůně):   max. 160°C
Flotace:       V ≤ 50 m/s