5~5~5~ Konvenční tissue
 
načítání

Konvenční tissue

 
Úvod > Produkty > Tissue > Konvenční tissue

Výroba tissue a sanitárních papírů patří v současné době k nejvíce se rozvíjejícím oborům. Poptávka po těchto typech papírů celosvětově roste. Na trhu s výrobou a distribucí tohoto sortimentu se proto v současné době objevuje mnoho nových, zajímavých projektů, kdy je v mnoha případech poptávána výstavba kompletní nové linky. Právě pro takové projekty skupina PAPCEL/ABK využívá silného spojení dvou společností. PAPCEL nabízí dodávku kompletních tissue projektů „na klíč“, provádí výrobu jednotlivých komponentů, inženýringové služby, včetně projekčního zpracování.

Skupina PAPCEL/ABK v rámci projektů vystupuje jako generální dodavatel, včetně dodávky a realizace technologických služeb. Kromě kompletní výstavby tissue PS nabízí linky pro přípravnu látky pro primární i recyklovaná vlákna, konstantní část a veškerá příslušenství a pomocná zařízení. Dodávky realizuje na klíč. Nabízí technologie pro stroje se šíří ořezu na navíječi od 2,7 - 5,6 m, pro rychlosti od 1.000 do 2.200 m/min., pro výkony od 40 - 250 t/den, a to pro všechny druhy tissue papírů jako jsou kosmetické ubrousky, toaletní papír, ubrousky, ručníky, kuchyňské utěrky, zdravotní ubrousky (papíry v gramážích od 12 - 45 g/m2 na navíječi). 

Standardní řešení stroje:  

 • Nátok
 • Sítová část s Crescent formerem
 • Lisová část: samostatný sací lis, sací lis + slepě vrtaný lis, Shoe press
 • Yankee sušicí válec: Ø 3,6 - 5,5 m (litina nebo ocel) + vysoce účinné zákryty
 • Kalandr s říditelným průhybem
 • Plně automatický navíječ
 • Dvou až čtyřvrstvá spojovací převíječka
 • Balička
Koncepce papírenského stroje na tissue

V poslední a současné době se všechny nabídky a posléze případné realizace papírenských strojů vyrábějících tissue papír zaměřují na provedení s Crescent foremerem. Toto provedení umožňuje vyrábět nejnižší gramáže při maximálních rychlostech s nejnižšími investičními náklady v porovnání s jinými variantami.

Finální koncepci nového papírenského stroje s Crescent formerem, neboli s formerem tvořeným odvodňovacím sítem a plstěncem, ovlivňuje něliko faktorů, které je nutno respektovat. Jedná se především o zanášku (ovlivňuje provedení nátoku) a výkon stroje (ovlivňuje koncepci lisové a sušící části, stejně tak provedení navíječe).

Moderní tissue technologie s Crescent formerem

Příkladovým řešením dodávané technologie skupiny PAPCEL/ABK mohou být například stroje na výrobu ubrousků, papírových ručníků, kapesníků a toaletního papíru v rozsahu plošné hmotnosti 12 - 45 g/m2 na navíječi stroje. Jako standard jsou nabízeny moderní technologie stroje s hydraulickým nátokem a Crescent formerem

Skupina PAPCEL/ABK nabízí kompletní technologii, včetně nové linky přípravny látky. Stroje jsou dodávány jako komplet, vybavený nezbytnými částmi a příslušenstvím, jako je např. systém centrálního mazání, podtlakový systém, parokondenzační systém, Yankee válec vč. jeho zákrytu, systém QCS, DCS, kompletní MCC, apod. Jako součást vysokokapacitního zákrytu je dodáván kompletní systém ventilace a parokondenzační systém. Zákryt je vybaven regulací sušení okrajů vyráběného papíru s možností servisního otevření. Mezi krepovacím škrabákem a navíječem je instalován systém pro odsávání prachu, který vzniká při krepování. Provozní rychlosti tissue stroje mohou být až 2.000 m/min. na Yankee válci, konstrukční rychlosti stroje až 2.200 m/min. Navíječ je vybaven zásobníkem tamborů. Dojezdová dráha navíječe může být prodloužena pro dojezd až 3 plných rolí. Nabízené převíječky s řezací sekcí umožňují spojení až 4 vrstev papíru a jsou vybaveny systémem pro odsávání prachu. Součástí nabídky jsou také balicí zařízení pro balení hotových rolí papíru.

Specifikace strojního zařízení u strojů s Crescent formerem

 • Hydraulický nátok s regulací příčného profilu pomocí stavěcích šroubů nebo ředící vody a v v provedení jedné nebo dvou vrstev. Konzistence nátoku je v rozmezí 0,2 - 0,3 %.
 • Crescent former - zde dochází k odvodnění látky, sevřené mezi síto a plstěnec, působením hydraulického tlaku, který je vyvolaný tahem síta na formovacím válci. Válec je většího průměru, cca 1.500 mm s gumovým potahem s tvrdostí 0 - 2 P&J. Odvodňovací síto je vybaveno standardním příslušenstvím. Vodící válce a prsní válec mají rovněž gumový potah s tvrdostí 0 - 2 P&J. Retence na sítě 55 - 60 %.
 • Lisová část  zajišťuje vstupní sušinu na Yankee válci ve výši 37 - 42 % v závislosti na jejím provedení. Její koncepce je ovlivněna požadovaným výkonem stroje. Nejběžnější konfiguraci lisové části představuje jediný sací lis: je dosažena dobrá suchost a konečná hebkost tissue papíru. Průměr sacího válce je v rozsahu 850 až 1.250 mm v závislosti na šířce a rychlosti stroje. Konstrukční lineární přítlak je 90 - 100 kN/m. Je vytvořen relativně dlouhý nip díky velkému průměru válce, měkkosti gumového potahu a otevřeného prostoru. Řešení dvojitého lisu s přítlačným slepě navrtaným válcem, který následuje po sacím válci poskytuje lepší vysoušení ale více stlačí list, což může ohrozit konečnou hebkost papíru. Průměr přítlačného slepě navrtaného válce je 800 až 1.000 mm a lineární přítlak je 100 kN/m. Nejmodernější řešení představuje shoe press (botkový lis), který umožňuje optimální řízení měkkosti a suchosti. Délka botky se snižuje v závislosti na konstrukčním provedení pro jednotlivé druhy papíru, 200 mm, a konstrukci lineárního zatížení, cca 200 kN, aby mohl být doplněn sušicím válcem Yankee.
 • Sušící část - potřebná kapacita sušení je dána velikostí (průměrem) Yankee sušicího válce, teplotou vysokokapacitního zákrytu a rychlostí proudění vzduchu. Průměr Yankee válce se pohybuje v rozmezí od 10 do 18 stop (3.000 - 5.500 mm) v závislosti na výrobní kapacitě. Konstrukční materiál je ocel. Provozní tlak je až 8 barů. Teplota vzduchu zákrytu je 130 - 140°C pro párou vyhřívané zákryty a až 550°C pro plynem vyhřívané zákryty. Horký vzduch je vháněn na sušený papír ležící na povrchu Yankee válce, rychlost jeho proudění se pohybuje do 140 - 150 m/s. Důležitým parametrem pro řízení kvality výrobku je rozdělení výkonu sušení mezi krytem a Yankee válcem. Tento poměr se pohybuje v rozmezí 40/60 až 60/40 a umožňuje nám zvolit si vyšší stupeň sušení pomocí zákrytu s cílem dosáhnout lepší měkkosti papíru na úkor nákladů za sušení a nebo naopak snížit měkkost papíru s výhodou nižších nákladů na sušení.
 • Tissue navíječ může být jednoduchý model, buď pneumatický pro stroje s nízkou kapacitou, anebo plně automatizovaný hydraulický pro stroje s vyšším výkonem. Zvláštní důraz je kladen na řízení tlaku při navíjení, aby bylo možné velmi měkké navíjení pro určité druhy tissue, jako např. ručníky a výrobky se super-měkkými vlastnostmi. V tomto případě je možné použít navíječ s lineárním vedením sekundárních pák. Všechny navíječe pro stroje s rychlostí nad 1.200 m/min. jsou vybaveny zásobníkem prázdných tamborů se zakladačem, zatímco u strojí s nižšími rychlostmi je toto zařízení volitelné. Je možné dodat i prodlouženou dojezdovou dráhu navíječe pro dojezd až tří navinutých rolí. Poslední dojezdové místo bude zároveň i vážící místo pro navinuté role, předtím než jsou přeneseny na převíječku.
 • Tissue převíječka je spojovací převíječka vrstev tissue papíru, kdy jsou spojeny až 4 vrstvy tissue pro výrobu vrstveného papíru, který je dále přeměněn na různé produkty pro spotřebitele. Převíječka je z tohoto důvodu vybavena několika odvíjecími stojany. Před řezací sekcí může být instalován spojovací hard kalandr pro zlepšení spojení a prolnutí jednotlivých vrstev, pro řízení tloušťky a hladkosti finálního produktu. Za tímto účelem je do kalandru přidán systém bombírování pro optimalizaci rovnoměrného zatížení. Systém pro řízení štěrbiny NIPu kalandru dále umožní precizní řízení tloušťky výsledného produktu. Při řezání je vyprodukováno určité množství prachu, proto je převíječka vybavena účinným systémem pro tohoto odsávání prachu.
  


Základní provedení tissue papírenského stroje s Crescent formerem

Obr. S jedním lisovým válcemObr. Se dvěma lisovými válciObr. S botkovým lisem (shoe press)
Výběr referencí PAPCEL/ABK za poslední období (2011 - 2014):
 • Braswell PS 1, 120 t/den (Brazílie)
 • Braswell PS 2, 120 t/den (Brazílie)
 • White Mountain Tissue, 105 t/den (USA)
 • MG Tec PS 1, 85 t/den (Rumunsko)
 • EKA KAGIT PS 1, 90 t/den (Turecko)
 • Mediterranean Tissue PS 1 (Egypt)